Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 29/05/2019 19:32:10

Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Nga Sơn thường xuyên được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp đồng bộ và tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

177d5201653t25643l0.jpg

Cán bộ thanh tra huyện Nga Sơn tiếp và giải quyết các vấn đề kiến nghị của công dân.

Huyện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cán bộ; xem xét, giải quyết KNTC phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường trực Huyện ủy thường xuyên nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn, thư KNTC, các kiến nghị, phản ánh của nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, trang thông tin điện tử... Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện theo lịch định kỳ hàng tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân huyện họp, bàn bạc phương án, phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn, thư KNTC; kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Năm 2018 và quý I- 2019, huyện Nga Sơn đã tiếp 641 lượt công dân, tiếp nhận 472 đơn KNTC. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ trợ cấp, chế độ, chính sách, chiếm đất công, ô nhiễm môi trường, giáo dục và một số vấn đề dân sự khác... Các đơn, thư được thụ lý đã giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, do đó đã hạn chế tối đa đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.

Đồng chí Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết: Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và giữa chính quyền với nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân, thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Tăng cường đối thoại với công dân, thực hiện hòa giải tại cơ sở có hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, hạn chế đơn, thư vượt cấp kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến đông đảo cán bộ và nhân dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật; đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết KNTC. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm đối với chủ tịch UBND xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/huyen-nga-son-tang-cuong-cong-tac-tiep-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/101588.htm

Huyện Nga Sơn tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng lúc: 29/05/2019 19:32:10 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Nga Sơn thường xuyên được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp đồng bộ và tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

177d5201653t25643l0.jpg

Cán bộ thanh tra huyện Nga Sơn tiếp và giải quyết các vấn đề kiến nghị của công dân.

Huyện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cán bộ; xem xét, giải quyết KNTC phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường trực Huyện ủy thường xuyên nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn, thư KNTC, các kiến nghị, phản ánh của nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, trang thông tin điện tử... Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện theo lịch định kỳ hàng tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân huyện họp, bàn bạc phương án, phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn, thư KNTC; kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Năm 2018 và quý I- 2019, huyện Nga Sơn đã tiếp 641 lượt công dân, tiếp nhận 472 đơn KNTC. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ trợ cấp, chế độ, chính sách, chiếm đất công, ô nhiễm môi trường, giáo dục và một số vấn đề dân sự khác... Các đơn, thư được thụ lý đã giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, do đó đã hạn chế tối đa đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.

Đồng chí Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết: Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và giữa chính quyền với nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân, thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Tăng cường đối thoại với công dân, thực hiện hòa giải tại cơ sở có hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, hạn chế đơn, thư vượt cấp kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến đông đảo cán bộ và nhân dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật; đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết KNTC. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm đối với chủ tịch UBND xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/huyen-nga-son-tang-cuong-cong-tac-tiep-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/101588.htm

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm