Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện ủy Nga Sơn tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận và Văn phòng cấp ủy.

Ngày 19/10/2018 10:37:22

Chiều ngày 16/10, Huyện ủy Nga Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm ngày truyền thống các ban XD Đảng và Văn phòng cấp ủy. Dự buổi tọa đàm có đồng chí: Mai Văn Hải TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí đại diện ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí công tác trong ngành kiểm tra đảng, các ban XD đảng và văn phòng cấp ủy đã về dự buổi tọa đàm.

hu1.jpg

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm ngày truyền thống các ban xây dựng đảng và Văn phòng cấp ủy. Ngay từ những ngày đầu thành lập, trong từng giai đoạn cách mạng, các thế hệ cán bộ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra hàng ngàn đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ đảng viên; giải quyết hàng trăm đơn, thư tố cáo đảng viên và khiếu nại về kỷ luật Đảng; xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên.Công tác kiểm tra, giám sát đãgóp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng - an ninh,ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái,tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí,giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật đảng,nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng,xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Ban Tổ chức huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ có nhiều đổi mới, đi vào nề nếp; công tác chính sách đối với cán bộ cũng được thực hiện tốt, kịp thời động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với việc được giao.

Các ban XD đảng và văn phòng cấp ủy ngày càng được củng cố và đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện tốt công tác “dân vận khéo”

Văn phòng huyện ủy đã tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện toàn diện trên các lĩnh vực; tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị …

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh và mong muốn, Ủy ban kiểm tra huyện ủy thường xuyên đổi mới hoạt động,tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định;Tăng cường kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề được quần chúng nhân dân quan tâm, giữ gìn kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05/CT- BCT về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.các ban XD Đảng và văn phòng cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham mưu các nội dung, công tác phục vụ, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà hoàn thành các tiêu chí công nhận Huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Huyện ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng và vì sự nghiệp công tác tổ chức XD đảng cho 2 đồng chí.

Tin&ảnh: Như Hải

Huyện ủy Nga Sơn tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận và Văn phòng cấp ủy.

Đăng lúc: 19/10/2018 10:37:22 (GMT+7)

Chiều ngày 16/10, Huyện ủy Nga Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm ngày truyền thống các ban XD Đảng và Văn phòng cấp ủy. Dự buổi tọa đàm có đồng chí: Mai Văn Hải TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí đại diện ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí công tác trong ngành kiểm tra đảng, các ban XD đảng và văn phòng cấp ủy đã về dự buổi tọa đàm.

hu1.jpg

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm ngày truyền thống các ban xây dựng đảng và Văn phòng cấp ủy. Ngay từ những ngày đầu thành lập, trong từng giai đoạn cách mạng, các thế hệ cán bộ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra hàng ngàn đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ đảng viên; giải quyết hàng trăm đơn, thư tố cáo đảng viên và khiếu nại về kỷ luật Đảng; xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên.Công tác kiểm tra, giám sát đãgóp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng - an ninh,ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái,tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí,giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật đảng,nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng,xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Ban Tổ chức huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ có nhiều đổi mới, đi vào nề nếp; công tác chính sách đối với cán bộ cũng được thực hiện tốt, kịp thời động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với việc được giao.

Các ban XD đảng và văn phòng cấp ủy ngày càng được củng cố và đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện tốt công tác “dân vận khéo”

Văn phòng huyện ủy đã tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện toàn diện trên các lĩnh vực; tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị …

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh và mong muốn, Ủy ban kiểm tra huyện ủy thường xuyên đổi mới hoạt động,tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định;Tăng cường kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề được quần chúng nhân dân quan tâm, giữ gìn kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05/CT- BCT về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.các ban XD Đảng và văn phòng cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham mưu các nội dung, công tác phục vụ, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà hoàn thành các tiêu chí công nhận Huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Huyện ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng và vì sự nghiệp công tác tổ chức XD đảng cho 2 đồng chí.

Tin&ảnh: Như Hải

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm