Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Ngày 18/01/2019 10:06:41

Trong thời gian qua, huyện Nga Sơn đã tập trung nguồn lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác giảm nghèo, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

DSC01330.JPG

Trong năm 2018 huyện Nga Sơn đã triển khai đồng bộ, lồng ghép nhiều giải pháp với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo. Huyện đã thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội tốt hơn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2018 huyện Nga Sơn đã phân bổ 1.205 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, trong đó tập trung hỗ trợ chủ yếu cho 3 xã bãi ngang Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy. Qua 4 dự án tại 4 xã Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy, Nga An đã hỗ trợ 112 hộ nghèo, cận nghèo nuôi bò cái sinh sản và được chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Các ban, ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Hướng giải pháp giảm nghèo bền vững được huyện tập trung triển khai là thực hiện tốt chính sách đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hộ nghèo đã tự chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động, biết sản xuất kinh doanh để vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được đảm bảo như hỗ trợ về nhà ở, y tế, về giáo dục đào tạo, trợ giúp pháp lý… Hiện nay, 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: Y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng… Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đặc biệt các xã nghèo, khó khăn đã có sự thay đổi đáng kể, nhất là về cơ sở hạ tầng và mức sống của nhân dân. Người dân đã biết lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp, gắn với yếu tố thị trường, mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng giống mới, công nghệ mới vào sản xuất.

Bên cạnh chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai thực hiện nhiều năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, triển khai các chương trình, dự án, tạo nên nguồn lực tổng hợp trong công tác giảm nghèo. Năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo huyện Nga Sơn giảm còn 3,37%, giảm 1,46% so kế hoạch. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, huyện Nga Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác giảm nghèo. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, tín dụng của ngân hàngchính sách xã hội, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động… Đồng thời định hướng cụ thể công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện các giải pháp thiết thực phù hợp với địa phương.

Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Tin: Lê Dung- ĐTT

Huyện Nga Sơn thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Đăng lúc: 18/01/2019 10:06:41 (GMT+7)

Trong thời gian qua, huyện Nga Sơn đã tập trung nguồn lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác giảm nghèo, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

DSC01330.JPG

Trong năm 2018 huyện Nga Sơn đã triển khai đồng bộ, lồng ghép nhiều giải pháp với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo. Huyện đã thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội tốt hơn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2018 huyện Nga Sơn đã phân bổ 1.205 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, trong đó tập trung hỗ trợ chủ yếu cho 3 xã bãi ngang Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy. Qua 4 dự án tại 4 xã Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy, Nga An đã hỗ trợ 112 hộ nghèo, cận nghèo nuôi bò cái sinh sản và được chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Các ban, ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Hướng giải pháp giảm nghèo bền vững được huyện tập trung triển khai là thực hiện tốt chính sách đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hộ nghèo đã tự chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động, biết sản xuất kinh doanh để vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được đảm bảo như hỗ trợ về nhà ở, y tế, về giáo dục đào tạo, trợ giúp pháp lý… Hiện nay, 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: Y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng… Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đặc biệt các xã nghèo, khó khăn đã có sự thay đổi đáng kể, nhất là về cơ sở hạ tầng và mức sống của nhân dân. Người dân đã biết lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp, gắn với yếu tố thị trường, mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng giống mới, công nghệ mới vào sản xuất.

Bên cạnh chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai thực hiện nhiều năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, triển khai các chương trình, dự án, tạo nên nguồn lực tổng hợp trong công tác giảm nghèo. Năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo huyện Nga Sơn giảm còn 3,37%, giảm 1,46% so kế hoạch. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, huyện Nga Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác giảm nghèo. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, tín dụng của ngân hàngchính sách xã hội, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động… Đồng thời định hướng cụ thể công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện các giải pháp thiết thực phù hợp với địa phương.

Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Tin: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm