Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn hoàn thành công bố quyết định điều động 22 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

Ngày 30/03/2020 23:12:16

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 1016/QĐ-UBND, ngày 24/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong ngày 30/3/2020 Công an huyện Nga Sơn phối hợp với UBND 22 xã trên địa bàn huyện tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 22 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã. Đây là đợt thứ 2 Công an huyện thực hiện điều động, bổ nhiệm công an chính quy, trước đó trong năm 2019 Công an huyện đã thực hiện điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ chiến sỹ công an chính quy về làm nhiệm vụ tại Thị trấn với 08 cán bộ và xã Nga Thiện 04 cán bộ.

20200330_171243.jpg

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Nga Giáp

Việc sắp sếp Công an Chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấnnhằm củng cố, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của cán bộ cơ sở trong phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh trật tự mà nòng cốt là lực lượng Công an tạo được niềm tin yêu của Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện giao.

Các cán bộ điều động đều đáp ứng các tiêu chuẩn về quy định chức danh chỉ huy, có năng lực, kinh nghiệm công tác thực tiễn và bảo đảm về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác. Trước khi được điều động về xã, thị trấn công tác, các cán bộ công an cũng đã được trang bị thêm kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng vận động quần chúng, xử lý các tình huống đột xuất; được trang bị mỗi người một bộ tài liệu nghiệp vụ, mẫu quy chế hoạt động của công an cấp xã… Do đa phần những cán bộ về xã, thị trấn công tác đều xa nhà, xa gia đình, nên khi về nhận công tác đã được chính quyền các xã, thị trấn trong toàn huyện quan tâm tạo điều kiện về chỗ ăn, nghỉ và đã được ngành công an trang cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư và tại một số xã đã được đầu tư, cải tạo nơi ở, nơi làm việc cho công an chính quy về xã, thị trấn.

Trong đợt này, Công an huyện đã điều động, bổ nhiệm 22 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, đồng thời các đồng chí nguyên là Trưởng Công an xã cũ tạm bố trí chức danh Phó Trưởng Công an xã đến khi bố trí công việc khác phù hợp theo trình độ, năng lực mỗi người. Hiện toàn huyện có 12 Cán bộ nguyên Trưởng công an cũ đã thực hiện điều động, bổ nhiệm các cán bộ trên đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã gồm các xã Nga Liên, Nga Thanh, Nga Thủy, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Phượng, Nga Thạch, Nga Văn, Nga Trường, Nga Vịnh, Nga Thắng và xã Ba Đình.

20200330_162553.jpg
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Nga Trường

20200330_162328.jpg
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Nga Điền
20200330_162443.jpg
Trao quyết định bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã Nga Phú

Việc thực hiện Đề án bố trí công an chính quy về các xã, thị trấn sẽ góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Công an trên địa bàn huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực. Cùng với việc thực hiện công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an xã, Công an huyện Nga Sơn kịp thời ban hành công văn số 85 ngày 30/3/2020 hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ ban đầu đối với Trưởng Công an xã chính quy. Do vậy Công an xã chính quy sẽ khẩn trương triển khai ngay công tác, trong đó tập trung thực hiện bàn giao hồ sơ địa bàn, từ đó nghiên cứu, đề ra kế hoạch, xây dựng quy chế hoạt động bao gồm chế độ trực ban, chế độ thông tin báo cáo, việc phân công nhiệm vụ cho Công an viên. Đồng thời tiến hành hướng dẫn cho Công an viên về phương pháp nắm tình hình cũng như quy trình chế độ thông tin, báo cáo trong CAND, tích cực nắm tình hình dư luận trong quần chúng, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn trong thời gian tới, đặc biệt thực hiện triển khai các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý bám nắm địa bàn đảm bảo bài bản, chính xác để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 kịp thời.

Tính đến nay huyện Nga Sơn đã đưa 32 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 24/24 xã, thị trấn. Theo lộ trình đến hết năm 2020, huyện sẽ tiếp tục bố trí Công an chính quy 20 đồng chí về các xã của huyện làm Phó Trưởng Công an xã và công an viên; tiếp theo năm 2021 sẽ tiếp tục bố trí 24 cán bộ công an chính quy về các xã trong toàn huyện.

Tin&ảnh: Lê Dung- ĐTT

Huyện Nga Sơn hoàn thành công bố quyết định điều động 22 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

Đăng lúc: 30/03/2020 23:12:16 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 1016/QĐ-UBND, ngày 24/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong ngày 30/3/2020 Công an huyện Nga Sơn phối hợp với UBND 22 xã trên địa bàn huyện tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 22 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã. Đây là đợt thứ 2 Công an huyện thực hiện điều động, bổ nhiệm công an chính quy, trước đó trong năm 2019 Công an huyện đã thực hiện điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ chiến sỹ công an chính quy về làm nhiệm vụ tại Thị trấn với 08 cán bộ và xã Nga Thiện 04 cán bộ.

20200330_171243.jpg

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Nga Giáp

Việc sắp sếp Công an Chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấnnhằm củng cố, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của cán bộ cơ sở trong phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh trật tự mà nòng cốt là lực lượng Công an tạo được niềm tin yêu của Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện giao.

Các cán bộ điều động đều đáp ứng các tiêu chuẩn về quy định chức danh chỉ huy, có năng lực, kinh nghiệm công tác thực tiễn và bảo đảm về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác. Trước khi được điều động về xã, thị trấn công tác, các cán bộ công an cũng đã được trang bị thêm kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng vận động quần chúng, xử lý các tình huống đột xuất; được trang bị mỗi người một bộ tài liệu nghiệp vụ, mẫu quy chế hoạt động của công an cấp xã… Do đa phần những cán bộ về xã, thị trấn công tác đều xa nhà, xa gia đình, nên khi về nhận công tác đã được chính quyền các xã, thị trấn trong toàn huyện quan tâm tạo điều kiện về chỗ ăn, nghỉ và đã được ngành công an trang cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư và tại một số xã đã được đầu tư, cải tạo nơi ở, nơi làm việc cho công an chính quy về xã, thị trấn.

Trong đợt này, Công an huyện đã điều động, bổ nhiệm 22 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, đồng thời các đồng chí nguyên là Trưởng Công an xã cũ tạm bố trí chức danh Phó Trưởng Công an xã đến khi bố trí công việc khác phù hợp theo trình độ, năng lực mỗi người. Hiện toàn huyện có 12 Cán bộ nguyên Trưởng công an cũ đã thực hiện điều động, bổ nhiệm các cán bộ trên đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã gồm các xã Nga Liên, Nga Thanh, Nga Thủy, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Phượng, Nga Thạch, Nga Văn, Nga Trường, Nga Vịnh, Nga Thắng và xã Ba Đình.

20200330_162553.jpg
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Nga Trường

20200330_162328.jpg
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Nga Điền
20200330_162443.jpg
Trao quyết định bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã Nga Phú

Việc thực hiện Đề án bố trí công an chính quy về các xã, thị trấn sẽ góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Công an trên địa bàn huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực. Cùng với việc thực hiện công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an xã, Công an huyện Nga Sơn kịp thời ban hành công văn số 85 ngày 30/3/2020 hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ ban đầu đối với Trưởng Công an xã chính quy. Do vậy Công an xã chính quy sẽ khẩn trương triển khai ngay công tác, trong đó tập trung thực hiện bàn giao hồ sơ địa bàn, từ đó nghiên cứu, đề ra kế hoạch, xây dựng quy chế hoạt động bao gồm chế độ trực ban, chế độ thông tin báo cáo, việc phân công nhiệm vụ cho Công an viên. Đồng thời tiến hành hướng dẫn cho Công an viên về phương pháp nắm tình hình cũng như quy trình chế độ thông tin, báo cáo trong CAND, tích cực nắm tình hình dư luận trong quần chúng, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn trong thời gian tới, đặc biệt thực hiện triển khai các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý bám nắm địa bàn đảm bảo bài bản, chính xác để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 kịp thời.

Tính đến nay huyện Nga Sơn đã đưa 32 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 24/24 xã, thị trấn. Theo lộ trình đến hết năm 2020, huyện sẽ tiếp tục bố trí Công an chính quy 20 đồng chí về các xã của huyện làm Phó Trưởng Công an xã và công an viên; tiếp theo năm 2021 sẽ tiếp tục bố trí 24 cán bộ công an chính quy về các xã trong toàn huyện.

Tin&ảnh: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm