Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5938
Hôm qua:
6601
Tuần này:
12539
Tháng này:
188288
Tất cả:
5792302

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn.

Ngày 04/06/2022 15:31:04

Ngày 03/06/2022, Tại Trung tâm hội nghị huyện, Trường Chính trị Tỉnh Thanh hóa phối hợp với Huyện ủy Nga Sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn

KHOA GIẢNG.jpg
Dự khai giảng lớp học có đồng chí Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh hóa; đồng chí Trần Ngọc Quyết – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện uỷ, cán bộ các Khoa, Phòng thuộc Trường chính trị Trường Chinh tỉnh Thanh hóa; các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, 75 học viên là cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

GIẢNG 1.jpg
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên
các học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Mục tiêu chung của khóa bồi dưỡng này là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; Góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; Hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn bắt đầu học từ ngày 03/6/2022, với nội dung chương trình học gồm 03 phần: Phần kiến thức chung; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần kỹ năng bao gồm kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; hướng dẫn viết tiểu luận tình huống theo hướng mở rộng kiến thức. Trong quá trình học, các học viên được tham gia 02 bài kiểm tra và làm 01 bài tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng ấy sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

GIẢNG 2.jpg
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí
Trần Ngọc Quyết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, huyện, xã nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Các đồng chí đề nghị mỗi học viên cần nghiêm túc học tập; thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Nguyễn Thúy TTVHTT

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn.

Đăng lúc: 04/06/2022 15:31:04 (GMT+7)

Ngày 03/06/2022, Tại Trung tâm hội nghị huyện, Trường Chính trị Tỉnh Thanh hóa phối hợp với Huyện ủy Nga Sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn

KHOA GIẢNG.jpg
Dự khai giảng lớp học có đồng chí Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh hóa; đồng chí Trần Ngọc Quyết – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện uỷ, cán bộ các Khoa, Phòng thuộc Trường chính trị Trường Chinh tỉnh Thanh hóa; các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, 75 học viên là cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

GIẢNG 1.jpg
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên
các học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Mục tiêu chung của khóa bồi dưỡng này là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; Góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; Hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn bắt đầu học từ ngày 03/6/2022, với nội dung chương trình học gồm 03 phần: Phần kiến thức chung; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần kỹ năng bao gồm kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; hướng dẫn viết tiểu luận tình huống theo hướng mở rộng kiến thức. Trong quá trình học, các học viên được tham gia 02 bài kiểm tra và làm 01 bài tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng ấy sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

GIẢNG 2.jpg
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí
Trần Ngọc Quyết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, huyện, xã nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Các đồng chí đề nghị mỗi học viên cần nghiêm túc học tập; thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Nguyễn Thúy TTVHTT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm