Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020

Ngày 25/08/2020 20:24:04

Hiện nay hầu hết các trà lúa mùa đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng, trỗ bông, nhưng tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, nắng mưa xen kẽ, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa như: bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng.
20200824_183247.jpg
Phun thuốc sâu bằng máy bay mini ở Nga Vịnh

Theo dự báo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ gối lứa 6 đang ra rộ, mật độ trung bình từ 2-3 con/m2 , cao 5-8 con/m2 ; dự kiến sâu non nở từ ngày 22 - 24/8/2020 gây hại toàn bộ lá đòng với mật độ sâu non từ 25-30 con/m2 , cao 40 con/m2 ; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại cục bộ trên diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm ở các xã như: Nga An, Nga Giáp, Ba Đình, do vậy để thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa năm 2020, UBND huyện đã có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, ngành tập trung bám sát nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa. Theo đó các xã, Thị trấn: - Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các Hợp tác xã nông nghiệp trực tiếp kiểm tra đồng ruộng xác định các đối tượng sâu bệnh hại lúa, thời gian xử lý cụ thể: + Đối với sâu cuốn lá : Do mật độ sâu cuốn lá gối lứa cao vì vậy, cần tập trung chỉ đạo phun xử lý 100% diện tích bằng một trong các loại thuốc như: Clever 300WG, Amate 150EC, Prevathon 5SC, Vitako 40WG, Takumi (20WG,20SC). Thời gian xử lý: Từ ngày 22 - 24/8/2020. + Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuần: Xử lý khi thấy vết bệnh phát sinh bằng một trong các loại thuốc: Ychatot 900SP, ARC-Clench215WP, Starner 20WWP, Totan 200 WP. + Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Tập trung theo dõi rầy trên lúa giai đoạn ôm đòng khi mật độ rầy từ 1.000 con/m2 trở lên chỉ đạo hướng dẫn phun trừ bằng các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn bằng các loại thuốc: Chess 50WG, Chatot 600WP, CyO supper, Cheestar 50WG, Elsin 10EC,… Chỉ đạo phun kép lần 2 cách lần 1 từ 3 - 4 ngày, nếu mật độ rầy quá cao ở giai đoạn lúa chín sáp 2 đến đỏ đuôi, khi mật độ rầy trên 1.500 con/m2 sử dụng các loại thuốc tiếp xúc có hoạt chất Fenobucarb để phun vào phần gốc lúa. - Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý các trường hợp kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng và lợi dụng tình hình dịch bệnh để bán kèm thuốc không đúng chủng loại và tăng giá thuốc. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp là cơ quan chuyên môn đã và đang àm tlốt công tác điều tra, dự tính dự báo phạm vi, mức độ gây hại các đối tượng sâu bệnh báo cáo về UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo. Đồng thời phối hợp với các địa phương các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, cách thức phối hợp các loại thuốc để nông dân biết và tổ chức phòng trừ có hiệu quả, theo đó từ ngày 22/8, các xã Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Văn, Nga Hải, Nga Phú, Nga Tiến , Nga Thái.... đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, cũng như ứng dụng các kỹ thuật mới bằng công nghệ máy bay mi ni để phun phun thuốc xử lý sâu bệnh một cách hợp lý, giảm chi phí và độc hại cho con người và cây trồng nhưng vẫn đảm bảo tác dụng trong diệt trừ sâu bệnh.cán bộ nông nghiệp và Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, thường xuyên bám cơ sở để đôn đốc và hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020.
20200824_183308.jpg
Tập huấn phòng trừ sâu bệnh ở xã Nga Tiến

Với sự chủ động, tích cực phòng, trừ các đối tượng sâu, bệnh hại cây trồng đối với diện tích lúa mùa hiện nay một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn huyện phấn đấu không để sâu bệnh gây hại trên diện tích lúa mùa trên địa bàn, phấn đấu vụ mùa đạt năng suất cao, tạo đà cho sản xuất vụ đông sắp tới.
Tin& ảnh TTVHTT huyện

Huyện Nga Sơn chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020

Đăng lúc: 25/08/2020 20:24:04 (GMT+7)

Hiện nay hầu hết các trà lúa mùa đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng, trỗ bông, nhưng tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, nắng mưa xen kẽ, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa như: bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng.
20200824_183247.jpg
Phun thuốc sâu bằng máy bay mini ở Nga Vịnh

Theo dự báo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ gối lứa 6 đang ra rộ, mật độ trung bình từ 2-3 con/m2 , cao 5-8 con/m2 ; dự kiến sâu non nở từ ngày 22 - 24/8/2020 gây hại toàn bộ lá đòng với mật độ sâu non từ 25-30 con/m2 , cao 40 con/m2 ; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại cục bộ trên diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm ở các xã như: Nga An, Nga Giáp, Ba Đình, do vậy để thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa năm 2020, UBND huyện đã có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, ngành tập trung bám sát nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa. Theo đó các xã, Thị trấn: - Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các Hợp tác xã nông nghiệp trực tiếp kiểm tra đồng ruộng xác định các đối tượng sâu bệnh hại lúa, thời gian xử lý cụ thể: + Đối với sâu cuốn lá : Do mật độ sâu cuốn lá gối lứa cao vì vậy, cần tập trung chỉ đạo phun xử lý 100% diện tích bằng một trong các loại thuốc như: Clever 300WG, Amate 150EC, Prevathon 5SC, Vitako 40WG, Takumi (20WG,20SC). Thời gian xử lý: Từ ngày 22 - 24/8/2020. + Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuần: Xử lý khi thấy vết bệnh phát sinh bằng một trong các loại thuốc: Ychatot 900SP, ARC-Clench215WP, Starner 20WWP, Totan 200 WP. + Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Tập trung theo dõi rầy trên lúa giai đoạn ôm đòng khi mật độ rầy từ 1.000 con/m2 trở lên chỉ đạo hướng dẫn phun trừ bằng các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn bằng các loại thuốc: Chess 50WG, Chatot 600WP, CyO supper, Cheestar 50WG, Elsin 10EC,… Chỉ đạo phun kép lần 2 cách lần 1 từ 3 - 4 ngày, nếu mật độ rầy quá cao ở giai đoạn lúa chín sáp 2 đến đỏ đuôi, khi mật độ rầy trên 1.500 con/m2 sử dụng các loại thuốc tiếp xúc có hoạt chất Fenobucarb để phun vào phần gốc lúa. - Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý các trường hợp kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng và lợi dụng tình hình dịch bệnh để bán kèm thuốc không đúng chủng loại và tăng giá thuốc. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp là cơ quan chuyên môn đã và đang àm tlốt công tác điều tra, dự tính dự báo phạm vi, mức độ gây hại các đối tượng sâu bệnh báo cáo về UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo. Đồng thời phối hợp với các địa phương các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, cách thức phối hợp các loại thuốc để nông dân biết và tổ chức phòng trừ có hiệu quả, theo đó từ ngày 22/8, các xã Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Văn, Nga Hải, Nga Phú, Nga Tiến , Nga Thái.... đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, cũng như ứng dụng các kỹ thuật mới bằng công nghệ máy bay mi ni để phun phun thuốc xử lý sâu bệnh một cách hợp lý, giảm chi phí và độc hại cho con người và cây trồng nhưng vẫn đảm bảo tác dụng trong diệt trừ sâu bệnh.cán bộ nông nghiệp và Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, thường xuyên bám cơ sở để đôn đốc và hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020.
20200824_183308.jpg
Tập huấn phòng trừ sâu bệnh ở xã Nga Tiến

Với sự chủ động, tích cực phòng, trừ các đối tượng sâu, bệnh hại cây trồng đối với diện tích lúa mùa hiện nay một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn huyện phấn đấu không để sâu bệnh gây hại trên diện tích lúa mùa trên địa bàn, phấn đấu vụ mùa đạt năng suất cao, tạo đà cho sản xuất vụ đông sắp tới.
Tin& ảnh TTVHTT huyện
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm