Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng 2 phần mềm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 02/08/2019 16:41:02

Trong 2 ngày 25, 26/7/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Nga Sơn phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Với nội dung hướng dẫn sử dụng 2 phần mềm gồm phần mềm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn.

th ATTP2.jpg
Hiện nay, trên địa bàn huyện Nga Sơn công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn, bất cập như: Địa hình rộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ không tập trung; thực phẩm tiêu thụ hàng ngày chủ yếu được mang từ nơi khác đến; một số xã chưa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chậm triển khai thực hiện các văn bản của các cấp...
Để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu Tin học hóa công tác quản lý các cơ quan nhà nước của Chính phủ, việc triển khai phần mềm vào quản lý an toàn thực phẩm nhằm mục đích giảm thiểu các văn bản quản lý hành chính thủ công, dữ liệu được quản lý tập trung, liên kết với nhau từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã, từ các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công thương đến các xã, thị trấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý dễ dàng, chặt chẽ hơn. Cập nhật được các thông tin từ các cơ sở quản lý theo loại hình, theo địa giới hành chính, theo ngành quản lý, các thông tin cần thiết cho công tác quản lý, phần mềm giúp xuất báo cáo nhanh chóng, hiệu quả, chính xác tiết kiệm thời gian và phương pháp quản lý khoa học, hỗ trợ tuyến trên giám sát được thông tin cơ sở và nội dung quản lý của tuyến huyện, xã để kịp thời chỉ đạo.
Đồng thời, hiện nay việc tiêu thụ thực phẩm an toàn gặp nhiều khó khăn, sản phẩm được phân phối thông qua hệ thống liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng theo chuỗi giá trị chiếm tỷ lệ rất thấp. Cơ sở sản xuất vẫn còn bị động, thiếu thông tin thị trường, chưa gắn kết chặt chẽ với cơ sở kinh doanh theo chuỗi giá trị, dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá”… Phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn với phương thức hoạt động theo chuỗi khép kín gồm: quáng bá, mua bán, thanh toán điện tử và vận chuyển.
th ATTP1.jpg
Tại hội nghị học viên là thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, cán bộ, công chức phụ trách về an toàn thực phẩm, cán bộ nông nghiệp của 27 xã, thị trấn được cán bộ Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các nội dung về phân hệ chức năng dành cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm gồm: Quy trình cập nhật dữ liệu trên phần mềm, việc quản lý vùng sản xuất, địa điểm kinh doanh, danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh, chuổi sản phẩm an toàn, chỉ tiêu hàng năm, báo cáo thống kê tổng hợp... tham khảo trang công khai thông tin an toàn thực phẩm và lợi ích của trang này được cập nhật trên phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó học viên còn được tham khảo và nắm bắt thông tin ứng dụng vào thực tế có trong phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm là khâu đột phá, tạo tiền đề cho việc triển khai cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, thúc đẩy kết nối tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn. Cùng với đó công tác quản lý, điều hành về quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương sẽ theo một hệ thống nhất và nhanh chóng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời khắc phục những mặt hạn chế vẫn còn tồn tại hiện nay.
Tin: Lê Dung

Huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng 2 phần mềm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 02/08/2019 16:41:02 (GMT+7)

Trong 2 ngày 25, 26/7/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Nga Sơn phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Với nội dung hướng dẫn sử dụng 2 phần mềm gồm phần mềm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn.

th ATTP2.jpg
Hiện nay, trên địa bàn huyện Nga Sơn công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn, bất cập như: Địa hình rộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ không tập trung; thực phẩm tiêu thụ hàng ngày chủ yếu được mang từ nơi khác đến; một số xã chưa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chậm triển khai thực hiện các văn bản của các cấp...
Để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu Tin học hóa công tác quản lý các cơ quan nhà nước của Chính phủ, việc triển khai phần mềm vào quản lý an toàn thực phẩm nhằm mục đích giảm thiểu các văn bản quản lý hành chính thủ công, dữ liệu được quản lý tập trung, liên kết với nhau từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã, từ các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công thương đến các xã, thị trấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý dễ dàng, chặt chẽ hơn. Cập nhật được các thông tin từ các cơ sở quản lý theo loại hình, theo địa giới hành chính, theo ngành quản lý, các thông tin cần thiết cho công tác quản lý, phần mềm giúp xuất báo cáo nhanh chóng, hiệu quả, chính xác tiết kiệm thời gian và phương pháp quản lý khoa học, hỗ trợ tuyến trên giám sát được thông tin cơ sở và nội dung quản lý của tuyến huyện, xã để kịp thời chỉ đạo.
Đồng thời, hiện nay việc tiêu thụ thực phẩm an toàn gặp nhiều khó khăn, sản phẩm được phân phối thông qua hệ thống liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng theo chuỗi giá trị chiếm tỷ lệ rất thấp. Cơ sở sản xuất vẫn còn bị động, thiếu thông tin thị trường, chưa gắn kết chặt chẽ với cơ sở kinh doanh theo chuỗi giá trị, dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá”… Phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn với phương thức hoạt động theo chuỗi khép kín gồm: quáng bá, mua bán, thanh toán điện tử và vận chuyển.
th ATTP1.jpg
Tại hội nghị học viên là thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, cán bộ, công chức phụ trách về an toàn thực phẩm, cán bộ nông nghiệp của 27 xã, thị trấn được cán bộ Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các nội dung về phân hệ chức năng dành cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm gồm: Quy trình cập nhật dữ liệu trên phần mềm, việc quản lý vùng sản xuất, địa điểm kinh doanh, danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh, chuổi sản phẩm an toàn, chỉ tiêu hàng năm, báo cáo thống kê tổng hợp... tham khảo trang công khai thông tin an toàn thực phẩm và lợi ích của trang này được cập nhật trên phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó học viên còn được tham khảo và nắm bắt thông tin ứng dụng vào thực tế có trong phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm là khâu đột phá, tạo tiền đề cho việc triển khai cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, thúc đẩy kết nối tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn. Cùng với đó công tác quản lý, điều hành về quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương sẽ theo một hệ thống nhất và nhanh chóng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời khắc phục những mặt hạn chế vẫn còn tồn tại hiện nay.
Tin: Lê Dung
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm