Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Nga Sơn phối hợp với doanh nghiệp trao máy cày cho các HTX nông nghiệp trong việc liên kết sản xuất khoai tây vụ đông xuân 2019-2020

Ngày 12/10/2019 02:28:01

UBND huyện Nga Sơn vừa phối hợp với viện sinh học Học viên Nông nghiệp Việt Nam, công ty Orion Hàn Quốc tổ chức trao máy cày cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong việc liên kết sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện vụ đông 2019 -2020

20191012_030048.jpg

Đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn- đ/ Lê Văn Dậu, Phó Bí thư TTHU và các đồng chí lãnh đạo nhận bàn giao máy cày

Phát huy những kết quả đạt đươc những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là mở rộng diện tích khoai tây, thực hiện liên kết sản xuất nhằm ổn định thị trường tiêu thụ nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân. Từ năm 2015, UBND huyện Nga Sơn bắt đầu mời gọi các doanh nghiệp vào liên kết sản xuất cây khoai tây với các đơn vị trên địa bàn huyện, ban đầu từ quy mô rất khiêm tốn trên 2.5ha. đến vụ đông xuân 2019 – 2020 và các năm tiếp theo, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo mở rộng diện tích liên kết, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. Dự kiến năm 2019 – 2020, diện tích sản xuất cây khoai tây có sự liên kết quy mô từ 350ha trở lên. Các năm tiếp theo, phát huy lợi thế về quỹ đất, loại đất mở rộng diện tích sản xuất cây khoai tây, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bố trí giảm diện tích trồng lạc hiệu quả thấp sang bố trí trồng cây khoai tây vụ đông xuân

Tuy nhiên, trong liên kết sản xuất còn bộc lộ một số khó khăn như: việc quy hoạch vùng sản xuất còn hạn chế, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún khó khăn cho việc điều hành bố trí sản xuất, người dân chưa quen với sản xuất hàng hóa, chưa tuân thủ theo hợp đồng liên kết, khi thị trường bên ngoài cao, bán ra bên ngòai dẫn tới công ty không thu được, khó khăn cho việc quản lý, điều hành, việc áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất còn hạn chế, thiếu đồng bộ dẫn tới năng suất chưa đạt theo tiềm năng của giống; công tác ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, hệ thống tưới tiêu chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, dẫn tới chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất; điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, khó khăn cho việc sản xuất.

Từ những khó khăn nêu trên, để tạo điều kiện sản xuất nông nghiệp phát triển, đòi hỏi cần áp dụng mạnh mẽ cơ giới hóa trong sản xuất. Nhằm giảm áp lực về lao động, nâng cao năng suất lao động, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Trong 2 năm 2018 và 2019, công ty Orion Việt Nam quan tâm hỗ trợ cho nông dân huyện Nga Sơn 5 máy nông nghiệp. Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn đồng thời thể hiện trách nhiệm, tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nông dân và doanh nghiệp, tạo lòng tin vững chắc trong nhân dân, đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế giữa nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Để tạo điều kiện cho sản xuất, trong các năm tiếp theo, đề nghị công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho huyện Nga Sơn về máy nông nghiệp, hạ tầng kênh mương, đường giao thông vùng sản xuất, chuyển giao kỹ thuật thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật…từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Tin: Nguyễn Thúy. Ảnh: Mai Hùng- ĐTT

Nga Sơn phối hợp với doanh nghiệp trao máy cày cho các HTX nông nghiệp trong việc liên kết sản xuất khoai tây vụ đông xuân 2019-2020

Đăng lúc: 12/10/2019 02:28:01 (GMT+7)

UBND huyện Nga Sơn vừa phối hợp với viện sinh học Học viên Nông nghiệp Việt Nam, công ty Orion Hàn Quốc tổ chức trao máy cày cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong việc liên kết sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện vụ đông 2019 -2020

20191012_030048.jpg

Đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn- đ/ Lê Văn Dậu, Phó Bí thư TTHU và các đồng chí lãnh đạo nhận bàn giao máy cày

Phát huy những kết quả đạt đươc những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là mở rộng diện tích khoai tây, thực hiện liên kết sản xuất nhằm ổn định thị trường tiêu thụ nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân. Từ năm 2015, UBND huyện Nga Sơn bắt đầu mời gọi các doanh nghiệp vào liên kết sản xuất cây khoai tây với các đơn vị trên địa bàn huyện, ban đầu từ quy mô rất khiêm tốn trên 2.5ha. đến vụ đông xuân 2019 – 2020 và các năm tiếp theo, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo mở rộng diện tích liên kết, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. Dự kiến năm 2019 – 2020, diện tích sản xuất cây khoai tây có sự liên kết quy mô từ 350ha trở lên. Các năm tiếp theo, phát huy lợi thế về quỹ đất, loại đất mở rộng diện tích sản xuất cây khoai tây, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bố trí giảm diện tích trồng lạc hiệu quả thấp sang bố trí trồng cây khoai tây vụ đông xuân

Tuy nhiên, trong liên kết sản xuất còn bộc lộ một số khó khăn như: việc quy hoạch vùng sản xuất còn hạn chế, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún khó khăn cho việc điều hành bố trí sản xuất, người dân chưa quen với sản xuất hàng hóa, chưa tuân thủ theo hợp đồng liên kết, khi thị trường bên ngoài cao, bán ra bên ngòai dẫn tới công ty không thu được, khó khăn cho việc quản lý, điều hành, việc áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất còn hạn chế, thiếu đồng bộ dẫn tới năng suất chưa đạt theo tiềm năng của giống; công tác ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, hệ thống tưới tiêu chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, dẫn tới chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất; điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, khó khăn cho việc sản xuất.

Từ những khó khăn nêu trên, để tạo điều kiện sản xuất nông nghiệp phát triển, đòi hỏi cần áp dụng mạnh mẽ cơ giới hóa trong sản xuất. Nhằm giảm áp lực về lao động, nâng cao năng suất lao động, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Trong 2 năm 2018 và 2019, công ty Orion Việt Nam quan tâm hỗ trợ cho nông dân huyện Nga Sơn 5 máy nông nghiệp. Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn đồng thời thể hiện trách nhiệm, tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nông dân và doanh nghiệp, tạo lòng tin vững chắc trong nhân dân, đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế giữa nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Để tạo điều kiện cho sản xuất, trong các năm tiếp theo, đề nghị công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho huyện Nga Sơn về máy nông nghiệp, hạ tầng kênh mương, đường giao thông vùng sản xuất, chuyển giao kỹ thuật thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật…từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Tin: Nguyễn Thúy. Ảnh: Mai Hùng- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm