Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Nga Sơn tích cực chuẩn bị Diễn tập KVPT huyện năm 2023

Ngày 06/09/2023 14:07:45

Theo kế hoạch Cuộc diễn tập KVPT huyện sẽ diễn ra vào 18 đến 21 tháng 9 và tất cả các nội dung công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước 10/9. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Nga Sơn năm 2023, yêu cầu đặt ra đối với công tác chuẩn bị có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự thành công của cuộc diễn tập.


DIỄN TẬP 1.jpg
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2023 đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các ngành có liên quan tham mưu xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập. Theo đó, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, chuẩn bị các quy trình thủ tục, văn kiện; thành lập Ban Tổ chức và cơ quan Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên các tiểu ban giúp việc, thành lập các khung diễn tập; xây dựng các hệ thống văn kiện diễn tập, nội dung các hội nghị diễn tập KVPT bảo đảm đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập, các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương.

DIỄN TẬP 2.jpg
Công tác đảm bảo cơ sở vật chất đang được triển khai tích cực như: xây dựng đường vào các khu vực thực binh của huyện; xây dựng hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn, các nhà bán âm trong khu căn cứ chiến đấu giả định và thao trường thực binh bảo đảm liên hoàn vững chắc đúng yêu cầu kỹ chiến thuật; công tác đón tiếp phục vụ… Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Phòng Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí của các ngành bảo đảm cho công tác diễn tập được thuận lợi và thực hiện đúng kế hoạch. Ngoài ra, Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan tiến hành đi thực địa khảo sát dự kiến các điểm tổ chức vận hành các cuộc họp; khu vực huấn luyện, khu vực thực binh theo các phương án có liên quan và báo cáo đề đạt về trên xin ý kiến chỉ đạo. Qua khảo sát và kiểm tra thực tế của Bộ CHQS tỉnh để điều chỉnh phù hợp với tình hình địa bàn của huyện.

Công tác rà soát chuẩn bị hệ thống văn kiện phục vụ cho diễn tập được đơn vị tập trung cao, từng bộ phận theo chức năng đã chủ động kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện trong các trạng thái theo quy định để phục vụ cho công tác diễn tập đạt chất lượng cao. Qua đó làm cơ sở để đơn vị tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn và tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời những hạn chế, thiếu sót bảo đảm hệ thống văn kiện nội dung phù hợp tình hình thực tế để bước vào tổ chức luyện tập và diễn tập đạt chất lượng cao.

DT 4.jpg
Công tác trang trí, khánh tiết, lễ tân, thi đua khen thưởng đang được các tiểu ban, bộ phận tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng kế hoạch, kịch bản đã đề ra. Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Diễn tập KVPT.

DT 5.jpg

Bên cạnh đó,còn tổ chức hướng dẫngiúp cơ sở thị trấn Nga Sơn, xã Nga Thành, xã Nga An, xã Nga Giáp, xã Nga Trung, xã Nga Bạchxây dựng hệ thống các văn kiện vàbiện pháp tập trung chuẩn bị trong lãnh đạo điều hành tham gia diễn tập KVPT huyện năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất.

DT 6.jpg
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ nay đến ngày diễn tập chính thức, cấp ủy và người chỉ huy đơn vị Ban chỉ huy quân sự huyện Nga Sơn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm thực hiện nhiệm vụ; khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò gương mẫu tiên phong của cán bộ chủ trì trong quản lý điều hành cũng như vai trò tham mưu đề xuất của từng ngành được phân công phụ trách. Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan chuyên môn ngành dọc của Bộ CHQS tỉnh. Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan chặt chẽ, cụ thể trong các bước chuẩn bị, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng ngành, tránh việc chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cơ quan, đơn vị cũng như các cơ sở có liên quan xây dựng quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2023, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Nguồn BCH Quân sự huyện

Nga Sơn tích cực chuẩn bị Diễn tập KVPT huyện năm 2023

Đăng lúc: 06/09/2023 14:07:45 (GMT+7)

Theo kế hoạch Cuộc diễn tập KVPT huyện sẽ diễn ra vào 18 đến 21 tháng 9 và tất cả các nội dung công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước 10/9. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Nga Sơn năm 2023, yêu cầu đặt ra đối với công tác chuẩn bị có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự thành công của cuộc diễn tập.


DIỄN TẬP 1.jpg
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2023 đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các ngành có liên quan tham mưu xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập. Theo đó, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, chuẩn bị các quy trình thủ tục, văn kiện; thành lập Ban Tổ chức và cơ quan Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên các tiểu ban giúp việc, thành lập các khung diễn tập; xây dựng các hệ thống văn kiện diễn tập, nội dung các hội nghị diễn tập KVPT bảo đảm đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập, các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương.

DIỄN TẬP 2.jpg
Công tác đảm bảo cơ sở vật chất đang được triển khai tích cực như: xây dựng đường vào các khu vực thực binh của huyện; xây dựng hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn, các nhà bán âm trong khu căn cứ chiến đấu giả định và thao trường thực binh bảo đảm liên hoàn vững chắc đúng yêu cầu kỹ chiến thuật; công tác đón tiếp phục vụ… Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Phòng Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí của các ngành bảo đảm cho công tác diễn tập được thuận lợi và thực hiện đúng kế hoạch. Ngoài ra, Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan tiến hành đi thực địa khảo sát dự kiến các điểm tổ chức vận hành các cuộc họp; khu vực huấn luyện, khu vực thực binh theo các phương án có liên quan và báo cáo đề đạt về trên xin ý kiến chỉ đạo. Qua khảo sát và kiểm tra thực tế của Bộ CHQS tỉnh để điều chỉnh phù hợp với tình hình địa bàn của huyện.

Công tác rà soát chuẩn bị hệ thống văn kiện phục vụ cho diễn tập được đơn vị tập trung cao, từng bộ phận theo chức năng đã chủ động kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện trong các trạng thái theo quy định để phục vụ cho công tác diễn tập đạt chất lượng cao. Qua đó làm cơ sở để đơn vị tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn và tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời những hạn chế, thiếu sót bảo đảm hệ thống văn kiện nội dung phù hợp tình hình thực tế để bước vào tổ chức luyện tập và diễn tập đạt chất lượng cao.

DT 4.jpg
Công tác trang trí, khánh tiết, lễ tân, thi đua khen thưởng đang được các tiểu ban, bộ phận tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng kế hoạch, kịch bản đã đề ra. Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Diễn tập KVPT.

DT 5.jpg

Bên cạnh đó,còn tổ chức hướng dẫngiúp cơ sở thị trấn Nga Sơn, xã Nga Thành, xã Nga An, xã Nga Giáp, xã Nga Trung, xã Nga Bạchxây dựng hệ thống các văn kiện vàbiện pháp tập trung chuẩn bị trong lãnh đạo điều hành tham gia diễn tập KVPT huyện năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất.

DT 6.jpg
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ nay đến ngày diễn tập chính thức, cấp ủy và người chỉ huy đơn vị Ban chỉ huy quân sự huyện Nga Sơn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm thực hiện nhiệm vụ; khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò gương mẫu tiên phong của cán bộ chủ trì trong quản lý điều hành cũng như vai trò tham mưu đề xuất của từng ngành được phân công phụ trách. Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan chuyên môn ngành dọc của Bộ CHQS tỉnh. Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan chặt chẽ, cụ thể trong các bước chuẩn bị, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng ngành, tránh việc chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cơ quan, đơn vị cũng như các cơ sở có liên quan xây dựng quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2023, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Nguồn BCH Quân sự huyện

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm