Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Ngân hàng Chính sách huyện Nga Sơn: nhiều nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

Ngày 11/01/2024 22:33:38

Trong năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã tích cực tham mưu về cơ chế, chính sách, tạo lập nguồn vốn địa phương, xác định đối tượng đầu tư theo từng thời kỳ phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đảm bảo nguồn lực nhà nước được sử dụng và phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

NHCS 3.jpg
Với việc thực hiện tốt các chương trình chính sách tín dụng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.Theo báo cáo của ngân hàng CSXH huyện, tính đến 31/12/2023 tổng nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân đạt 138.833 triệu đồng, tăng 5.036 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 107,1% kế hoạch tỉnh giao. Cùng với sự phối hợp của các Tổ chức chính trị nhận ủy thác và các cấp ủy, chính quyền địa phương, trong năm NHCSXH huyện đã giải ngân cho 4.121lượt hộ vay vốn các chương trình tín dụng với doanh số cho vay đạt 202.366 triệu đồng, tổng dư nợ đạt 548.147 triệu đồng, tăng 66.818 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao.Những chương trình tín dụng có dư nợ tăng trưởng cao như: chương trình hộ mới thoát nghèo tăng 62.168triệu đồng; chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 20.517triệu đồng, chương trình Nhà ở xã hội tăng 11.761 triệu đồng, chương trình HSSV tăng 11.644 triệu đồng, chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường tăng 10.500triệu đồng. Riêng chương trình cho vay hộ cận nghèo giảm 45.739 triệu đồng giảm dư nợ so với đầu năm.Có 24/24 xã có dư nợ tăng trưởng so với đầu năm, những xã có dư nợ tăng trưởng dư nợ cao như: Xã Nga Trung tăng 5.346 triệu, Nga Tân tăng 4.961 triệu đồng, Nga Trường tăng 4.583 triệu đồng, Nga Văn tăng 4.378 triệu đồng.

CÓP 5.jpg
Trong
năm qua, thông qua các chương trình tín dụnghỗ trợ cho 1.619 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ gia đình góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương; chương trình cho vay tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm hỗ trợ cho 381 lao động để đầu tư phát triển các mô hình SXKD tạo việc làm ổn định cho bản thân và thu hút thêm lao động vào làm việc; chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CPhỗ trợ mua và tự xây mới, cải tạo sửa chữa được 28 ngôi nhà; chương trình NS&VSMT đã giúp cho 1.608 hộ xây dựng được hơn 3.200 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để chi phí học tập cho HSSV từ nguồn vốn tín dụng HSSV; hỗ trợ vốn sản xuất cho 09 đối tượng chấp hành xong án phạt tù sau khi trở về hòa nhập với cộng đồng. Có thể khẳng định thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu tư phát triển sản xuất góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn.

NHCS 4.jpg
Để thực hiện thắng lợi 6 mục tiêu và 3 nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong năm 2024,
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Nga Sơn xác định những mục tiêu trọng tâm trong năm 2024 là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm theo chỉ tiêu Tỉnh giao để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng được giao kế hoạch tăng trưởng trong năm (năm 2024 dư nợ ước tăng trưởng 55 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10% so với năm 2023), đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân ( kế hoạch năm 2024 tăng trưởng nguồn vốn huy động tại địa phương15 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10,8% so với năm 2023). Có các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nợ quá hạn và nợ khoanh giảm dần và phấn đấu đến cuối năm 2024 tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh giảm từ 0,11% hiện nay xuống dưới 0,08%/tổng dư nợ

NHCS 1.jpg
Tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2023
đồng chí Mai Nhữ Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao những kết quả hoạt động củaNHCSXH trong năm 2023, đồng thời đề nghị các thành viên trong Ban đại diện cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động NHCSXH, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững tại địa phương.

Nguyễn Thuý - TTVH

Ngân hàng Chính sách huyện Nga Sơn: nhiều nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

Đăng lúc: 11/01/2024 22:33:38 (GMT+7)

Trong năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã tích cực tham mưu về cơ chế, chính sách, tạo lập nguồn vốn địa phương, xác định đối tượng đầu tư theo từng thời kỳ phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đảm bảo nguồn lực nhà nước được sử dụng và phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

NHCS 3.jpg
Với việc thực hiện tốt các chương trình chính sách tín dụng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.Theo báo cáo của ngân hàng CSXH huyện, tính đến 31/12/2023 tổng nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân đạt 138.833 triệu đồng, tăng 5.036 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 107,1% kế hoạch tỉnh giao. Cùng với sự phối hợp của các Tổ chức chính trị nhận ủy thác và các cấp ủy, chính quyền địa phương, trong năm NHCSXH huyện đã giải ngân cho 4.121lượt hộ vay vốn các chương trình tín dụng với doanh số cho vay đạt 202.366 triệu đồng, tổng dư nợ đạt 548.147 triệu đồng, tăng 66.818 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao.Những chương trình tín dụng có dư nợ tăng trưởng cao như: chương trình hộ mới thoát nghèo tăng 62.168triệu đồng; chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 20.517triệu đồng, chương trình Nhà ở xã hội tăng 11.761 triệu đồng, chương trình HSSV tăng 11.644 triệu đồng, chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường tăng 10.500triệu đồng. Riêng chương trình cho vay hộ cận nghèo giảm 45.739 triệu đồng giảm dư nợ so với đầu năm.Có 24/24 xã có dư nợ tăng trưởng so với đầu năm, những xã có dư nợ tăng trưởng dư nợ cao như: Xã Nga Trung tăng 5.346 triệu, Nga Tân tăng 4.961 triệu đồng, Nga Trường tăng 4.583 triệu đồng, Nga Văn tăng 4.378 triệu đồng.

CÓP 5.jpg
Trong
năm qua, thông qua các chương trình tín dụnghỗ trợ cho 1.619 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ gia đình góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương; chương trình cho vay tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm hỗ trợ cho 381 lao động để đầu tư phát triển các mô hình SXKD tạo việc làm ổn định cho bản thân và thu hút thêm lao động vào làm việc; chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CPhỗ trợ mua và tự xây mới, cải tạo sửa chữa được 28 ngôi nhà; chương trình NS&VSMT đã giúp cho 1.608 hộ xây dựng được hơn 3.200 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để chi phí học tập cho HSSV từ nguồn vốn tín dụng HSSV; hỗ trợ vốn sản xuất cho 09 đối tượng chấp hành xong án phạt tù sau khi trở về hòa nhập với cộng đồng. Có thể khẳng định thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu tư phát triển sản xuất góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn.

NHCS 4.jpg
Để thực hiện thắng lợi 6 mục tiêu và 3 nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong năm 2024,
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Nga Sơn xác định những mục tiêu trọng tâm trong năm 2024 là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm theo chỉ tiêu Tỉnh giao để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng được giao kế hoạch tăng trưởng trong năm (năm 2024 dư nợ ước tăng trưởng 55 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10% so với năm 2023), đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân ( kế hoạch năm 2024 tăng trưởng nguồn vốn huy động tại địa phương15 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10,8% so với năm 2023). Có các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nợ quá hạn và nợ khoanh giảm dần và phấn đấu đến cuối năm 2024 tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh giảm từ 0,11% hiện nay xuống dưới 0,08%/tổng dư nợ

NHCS 1.jpg
Tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2023
đồng chí Mai Nhữ Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao những kết quả hoạt động củaNHCSXH trong năm 2023, đồng thời đề nghị các thành viên trong Ban đại diện cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động NHCSXH, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững tại địa phương.

Nguyễn Thuý - TTVH

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm