Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Nhiều nỗ lực vượt khó trong hoạt động năm 2022

Ngày 19/01/2023 14:39:12

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19, song với tinh thần trchs nhiệm, sự quyết tâm cao của , Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, cùng đội ngũ cán bộ chuyên môn đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

cs 3.jpg
Bám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị các cấp, cũng như mục tiêu phát triển KT-XH của huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt độngtín dụng chính sách trên địa bàn toàn huyện,tăng cường công tácgiải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đãchỉ đạo NHCSXH huyện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, của tỉnh vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tốt trên mọi mặt hoạt động. Tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.Công tác huy động nguồn đạt kết quả cao, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch chuyển vốn ngân sách huyện sang cho Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay. Tính đến ngày 31/12/2022 tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt 481 tỷ 329 triệu đồng, tăng 43,394 triệu đồng so với đầu năm 2022, hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao.
cs 5.jpg
Trong năm NHCS XH Huyện đã giải ngân cho 3982 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện với doanh số cho vay đạt 181 tỷ 468 triệu đồng.Cùng đóngoài thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, NHCSXH huyện còn tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệmvà vay vốn ngày càng ổn định và nâng cao.Công tác cho vay, thu nợ, thu lãi hằng năm đều đạt kế hoạch đề ra, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
cs 2.jpg
Ngoài ra NHCSXH huyện còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, dành nguồn kinh phí phù hợp đi thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vào các dịp lễ, tết trong năm.

cs 4.jpg
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện,tiếp tục phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu hỗ trợ vốn cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, phát huy hiệu quả đối với nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền. khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ quá hạn. chú trọng công tác rà soát đối tượng vay vốn để triển khai cho vay không sót đối tượng;đề xuất giải pháp hoạt động tín dụng chính sách sát với thực tiễn của địa phương tại các phiên họp giao ban của Ban đại diệnđảm bảo phát huy hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Tin, ảnh Mai Hùng- TTVHTT

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Nhiều nỗ lực vượt khó trong hoạt động năm 2022

Đăng lúc: 19/01/2023 14:39:12 (GMT+7)

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19, song với tinh thần trchs nhiệm, sự quyết tâm cao của , Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, cùng đội ngũ cán bộ chuyên môn đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

cs 3.jpg
Bám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị các cấp, cũng như mục tiêu phát triển KT-XH của huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt độngtín dụng chính sách trên địa bàn toàn huyện,tăng cường công tácgiải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đãchỉ đạo NHCSXH huyện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, của tỉnh vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tốt trên mọi mặt hoạt động. Tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.Công tác huy động nguồn đạt kết quả cao, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch chuyển vốn ngân sách huyện sang cho Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay. Tính đến ngày 31/12/2022 tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt 481 tỷ 329 triệu đồng, tăng 43,394 triệu đồng so với đầu năm 2022, hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao.
cs 5.jpg
Trong năm NHCS XH Huyện đã giải ngân cho 3982 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện với doanh số cho vay đạt 181 tỷ 468 triệu đồng.Cùng đóngoài thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, NHCSXH huyện còn tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệmvà vay vốn ngày càng ổn định và nâng cao.Công tác cho vay, thu nợ, thu lãi hằng năm đều đạt kế hoạch đề ra, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
cs 2.jpg
Ngoài ra NHCSXH huyện còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, dành nguồn kinh phí phù hợp đi thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vào các dịp lễ, tết trong năm.

cs 4.jpg
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện,tiếp tục phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu hỗ trợ vốn cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, phát huy hiệu quả đối với nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền. khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ quá hạn. chú trọng công tác rà soát đối tượng vay vốn để triển khai cho vay không sót đối tượng;đề xuất giải pháp hoạt động tín dụng chính sách sát với thực tiễn của địa phương tại các phiên họp giao ban của Ban đại diệnđảm bảo phát huy hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Tin, ảnh Mai Hùng- TTVHTT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm