Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Thi đua quý I/2024

Ngày 29/02/2024 20:05:56

Chiều ngày 25/2/2024, tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Nga Sơn, Cụm thi đua số 1 - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị giao ban thi đua quý I/ 2024

HU NHCS 1.jpg
Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. các đồng chí thành viên tổ chỉ đạo cụm, Ban giám đốc, tổ trưởng kế hoạch nghiệp vụ, trưởng kế toán các Phòng giao dịch trong cụm gồm: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung và Bỉm Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024: Phát huy thành quả đã đạt được, cũng như khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế trong năm 2023, trong 02 tháng đầu năm 2024 được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện/thị xã, sự chỉ đạo sát sao của NHCSXH tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, hoạt động của Cụm thi đua số 1 đã đạt được những kết quả khá nỗi bật trong công tác hoạt động.

HU NHCS 5.jpg
Các đơn vị trong Cụm đã phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, với nội dung thiết thực, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chi nhánh và chủ đề công tác năm 2024
“Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024”. Tập trung vào các mục tiêu: Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định hiện hành về hoạt động ngân hàng; tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện tốt Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, kế hoạch tài chính được giao năm 2024, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu trong năm mỗi đơn vị trong cụm có có ít nhất 01 sáng kiến được công nhận. Bám sát nội dung thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 do Giám đốc chi nhánh phát động tại văn bản số 16/NHCS-TĐKT. Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị các đơn vị trong Cụm đã triển khai cụ thể hóa nội dung thi đua, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 với nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Bên cạnh đó các đơn vị trong Cụm cũng tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Đến 22/2/2024, tổng nguồn vốn huy động đạt 523,955 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm là 30,049 tỷ đồng, trong đó đơn vị tăng trưởng số dư cao nhất là PGD huyện Hà Trung với số tiền tăng trưởng là 23,6 tỷ đồng; thấp nhất Hậu Lộc tăng trưởng là 1,6 tỷ đồng. Ước đến 31/3/2023 tổng nguồn vốn huy động đạt 522 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm là 28 tỷ đồng.

HU NHCS 2.jpg
Ngay từ đầu năm các đơn vị trong Cụm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương sang cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến 22/2/2024, tổng nguồn vốn nhận ủy thác địa phương (UBND huyện) của Cụm tăng so với đầu năm 5 tỷ đồng. Đến 22/2/2024, dư nợ toàn Cụm đạt 1.702 tỷ đồng với gần 40 ngàn khách hàng còn dư nợ (chiếm tỷ trọng 12%/tổng dư nợ toàn Chi nhánh), tăng trưởng 28,7 tỷ đồng so với đầu năm, với tố độ tăng trưởng 1,7%.

Sau khi nghe báo cáo tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ những ưu và khuyết điểm trong công tác thực hiện nhiệm vụ, cùng với đó là thống nhất một số nhiệm vụ và các chỉ tiêu quan trọng thời gian tiếp theo.

HU NHCS 4.jpg

kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhằm vận dụng một cách cụ thể và sáng tạo và từng lĩnh vực. Tiếp tục rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Văn Hùng - TTVHTT

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Thi đua quý I/2024

Đăng lúc: 29/02/2024 20:05:56 (GMT+7)

Chiều ngày 25/2/2024, tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Nga Sơn, Cụm thi đua số 1 - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị giao ban thi đua quý I/ 2024

HU NHCS 1.jpg
Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. các đồng chí thành viên tổ chỉ đạo cụm, Ban giám đốc, tổ trưởng kế hoạch nghiệp vụ, trưởng kế toán các Phòng giao dịch trong cụm gồm: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung và Bỉm Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024: Phát huy thành quả đã đạt được, cũng như khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế trong năm 2023, trong 02 tháng đầu năm 2024 được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện/thị xã, sự chỉ đạo sát sao của NHCSXH tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, hoạt động của Cụm thi đua số 1 đã đạt được những kết quả khá nỗi bật trong công tác hoạt động.

HU NHCS 5.jpg
Các đơn vị trong Cụm đã phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, với nội dung thiết thực, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chi nhánh và chủ đề công tác năm 2024
“Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024”. Tập trung vào các mục tiêu: Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định hiện hành về hoạt động ngân hàng; tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện tốt Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, kế hoạch tài chính được giao năm 2024, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu trong năm mỗi đơn vị trong cụm có có ít nhất 01 sáng kiến được công nhận. Bám sát nội dung thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 do Giám đốc chi nhánh phát động tại văn bản số 16/NHCS-TĐKT. Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị các đơn vị trong Cụm đã triển khai cụ thể hóa nội dung thi đua, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 với nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Bên cạnh đó các đơn vị trong Cụm cũng tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Đến 22/2/2024, tổng nguồn vốn huy động đạt 523,955 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm là 30,049 tỷ đồng, trong đó đơn vị tăng trưởng số dư cao nhất là PGD huyện Hà Trung với số tiền tăng trưởng là 23,6 tỷ đồng; thấp nhất Hậu Lộc tăng trưởng là 1,6 tỷ đồng. Ước đến 31/3/2023 tổng nguồn vốn huy động đạt 522 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm là 28 tỷ đồng.

HU NHCS 2.jpg
Ngay từ đầu năm các đơn vị trong Cụm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương sang cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến 22/2/2024, tổng nguồn vốn nhận ủy thác địa phương (UBND huyện) của Cụm tăng so với đầu năm 5 tỷ đồng. Đến 22/2/2024, dư nợ toàn Cụm đạt 1.702 tỷ đồng với gần 40 ngàn khách hàng còn dư nợ (chiếm tỷ trọng 12%/tổng dư nợ toàn Chi nhánh), tăng trưởng 28,7 tỷ đồng so với đầu năm, với tố độ tăng trưởng 1,7%.

Sau khi nghe báo cáo tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ những ưu và khuyết điểm trong công tác thực hiện nhiệm vụ, cùng với đó là thống nhất một số nhiệm vụ và các chỉ tiêu quan trọng thời gian tiếp theo.

HU NHCS 4.jpg

kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhằm vận dụng một cách cụ thể và sáng tạo và từng lĩnh vực. Tiếp tục rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Văn Hùng - TTVHTT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm