Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1469
Hôm qua:
10058
Tuần này:
1469
Tháng này:
101611
Tất cả:
5480148

Ngân hàng CSXH huyện tổ chức phiên họp quý II năm 2022

Ngày 22/07/2022 16:28:04

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện vừa tổ chức phiên họp quý II năm 2022 để đánh giá kết qảu hoạt động của ban đại diện và ngân hàng chích sách 6 tháng đầu năm triển khai, nhiệm vụ quý III năm 2022 triển khai kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định 78/2002 của chính phủ. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.

CS 0.jpg
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung triển khai chỉ đoạ các xã Thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn đẩy mạnh công tác giải ngân các chương trình tín dụng chính sách được giao trong năm, đặc biệt là các chương trình tín dụng theo NQ số 11 ngày 30/11/2022 của chính phủ về phục hồi PTKT XH do đại dịch Covid - 19 gây ra, tăng cường công tác tuyên truyền huy động tiết kiệm dân cư tạo lập nguồn vốn tại chỗ để cho vay, tập trung chỉ đạo tổ chức đối chiếu phân loại nợ định kỳ, rà soát đánh giá các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan không có khả năng thu hồi trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý rủi ro theo quy định, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng đói với nhữn đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn cao, chất lượng tín dụng ko ổn định, tổ chức kiểm tra giám sát theo kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định 78/2002 của chính phủ…
CS 4.jpg
Đến 30/6/ 2022 hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ dề ra đều đạt kết quả cao vois kế hoạch và cùng kỳ
. Kết quả cho vay các chương trình tín dụng có tổng dư nợ đạt gần 470 tỷ đổng tăng 31,720 triệu đồng, doanh số cho vay treng 6 tháng đạt trên 108 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 77 tý đồng so với đầu năm. dư nợ các chương trình giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm tăng 17.623 triệu đồng. Một số chương trình tăng trưởng cao như chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc, chương trình cho vay nước sạch và VSMT nông thôn, tổng dư nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0, 09 %có 2 xã có nợ quá hạn tăng, 9 xã giảm nợ quá hạn, so với đầu năm14 xã ko có nợ quá hạn. Tổng huy động nguồn vốn đạt 142 tỷ đồnghoàn thành 69,3% kế hoạch năm.

CS 3.jpg
Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho trên 10.500 hộ được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho các lao động trong hộ, nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình chăn nuôi bò, mô hình hộ gia đình làm kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp, mô hình nhà lưới trồng rau quả sạch…đã được phát triển từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thông qua các chương trình tín dụng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội, hàng trăm gia đình được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng HSSV để chi phí cho con ăn học. .. Dư nợ cho vay ủy thác thông qua 4 hội đoàn thể đến 30/6/2022 đạt 476 tỷ 346triệu đồng, chiếm 99,5% tổng dư nợ NHCSXH đang quản lý,tăng 10 tỷ 414 triệu đồng so với đầu năm, tổng số tổ tiết kiệm vay vốn toàn huyện là 262 tổ, TK&VV đang hoạt động tại các thôn xóm

Tại Hội nghị, các thành viên thảo luận nêu rõ khó khăn, tồn tại của địa phương cũng như hướng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2022 trong đó trọng tâm là thực hiện cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Tin ảnh: Mai Hùng, Nguyễn Thúy

Ngân hàng CSXH huyện tổ chức phiên họp quý II năm 2022

Đăng lúc: 22/07/2022 16:28:04 (GMT+7)

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện vừa tổ chức phiên họp quý II năm 2022 để đánh giá kết qảu hoạt động của ban đại diện và ngân hàng chích sách 6 tháng đầu năm triển khai, nhiệm vụ quý III năm 2022 triển khai kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định 78/2002 của chính phủ. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.

CS 0.jpg
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung triển khai chỉ đoạ các xã Thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn đẩy mạnh công tác giải ngân các chương trình tín dụng chính sách được giao trong năm, đặc biệt là các chương trình tín dụng theo NQ số 11 ngày 30/11/2022 của chính phủ về phục hồi PTKT XH do đại dịch Covid - 19 gây ra, tăng cường công tác tuyên truyền huy động tiết kiệm dân cư tạo lập nguồn vốn tại chỗ để cho vay, tập trung chỉ đạo tổ chức đối chiếu phân loại nợ định kỳ, rà soát đánh giá các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan không có khả năng thu hồi trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý rủi ro theo quy định, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng đói với nhữn đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn cao, chất lượng tín dụng ko ổn định, tổ chức kiểm tra giám sát theo kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định 78/2002 của chính phủ…
CS 4.jpg
Đến 30/6/ 2022 hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ dề ra đều đạt kết quả cao vois kế hoạch và cùng kỳ
. Kết quả cho vay các chương trình tín dụng có tổng dư nợ đạt gần 470 tỷ đổng tăng 31,720 triệu đồng, doanh số cho vay treng 6 tháng đạt trên 108 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 77 tý đồng so với đầu năm. dư nợ các chương trình giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm tăng 17.623 triệu đồng. Một số chương trình tăng trưởng cao như chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc, chương trình cho vay nước sạch và VSMT nông thôn, tổng dư nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0, 09 %có 2 xã có nợ quá hạn tăng, 9 xã giảm nợ quá hạn, so với đầu năm14 xã ko có nợ quá hạn. Tổng huy động nguồn vốn đạt 142 tỷ đồnghoàn thành 69,3% kế hoạch năm.

CS 3.jpg
Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho trên 10.500 hộ được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho các lao động trong hộ, nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình chăn nuôi bò, mô hình hộ gia đình làm kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp, mô hình nhà lưới trồng rau quả sạch…đã được phát triển từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thông qua các chương trình tín dụng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội, hàng trăm gia đình được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng HSSV để chi phí cho con ăn học. .. Dư nợ cho vay ủy thác thông qua 4 hội đoàn thể đến 30/6/2022 đạt 476 tỷ 346triệu đồng, chiếm 99,5% tổng dư nợ NHCSXH đang quản lý,tăng 10 tỷ 414 triệu đồng so với đầu năm, tổng số tổ tiết kiệm vay vốn toàn huyện là 262 tổ, TK&VV đang hoạt động tại các thôn xóm

Tại Hội nghị, các thành viên thảo luận nêu rõ khó khăn, tồn tại của địa phương cũng như hướng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2022 trong đó trọng tâm là thực hiện cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Tin ảnh: Mai Hùng, Nguyễn Thúy

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm