Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2002
Hôm qua:
9656
Tuần này:
29875
Tháng này:
67812
Tất cả:
5446349

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG Đã và đang góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà

Ngày 01/05/2022 20:27:43

Với trên 28 nghìn cán bộ Đoàn viên, Công nhân viên chức - người lao động đang công tác, làm việc và sản xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn huyện Nga Sơn, trong những năm qua phong trào CNVCLĐ đã và đang góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

NHIEN 6.jpg
Có thể nói, vượt lên rất nhiều khó khăn, thách thức, những năm qua, đội ngũ cán bộ, CNVC- NLĐ luôn thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy trí tuệ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phong trào thi đua “ lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy các hoạt động công tác và phát triển sản xuất tại các địa phương, doanh nghiệp góp phần ổn định việc làm và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động.

thư viên 4.jpg
Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
“CNVCLĐ huyện Nga Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể là: “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh; "Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả", “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực hành chính sự nghiệp, đơn vị trường học. Phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Nga Sơn đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19 ”, Chương trình “Tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020- 2025” và cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” cũng như nhiều phong trào thi đua khác do các ngành và địa phương phát động.

19 u.jpg
Từ đầu năm 2021 đến nay công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong huyện đã
có trên 700 sáng kiến, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn trong đó có nhiều sáng kiến của CNLĐ sản xuất trực tiếp tại doanh nghiệp, các xã, Thị Trấn đã làm lợi cho doanh nghiệp, cho địa phương hàng tỷ đồng mỗi năm. Có 02 công nhân làm tại Nhà máy đã được cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ CNVC - NLĐ .

NHIEN 3.jpg
Những kết quả trên đã khẳng định đội ngũ Cán bộ, CNVC - NLĐ trên toàn huyện Nga Sơn đã liên tục phát huy, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương DN. Đặc biệt, là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của lực lượng cán bộ, CNVC- NLĐ trên địa bàn huyện đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn đã đề ra.

Mai Nhiên- GĐ TTVHTT-TT$DL

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG Đã và đang góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà

Đăng lúc: 01/05/2022 20:27:43 (GMT+7)

Với trên 28 nghìn cán bộ Đoàn viên, Công nhân viên chức - người lao động đang công tác, làm việc và sản xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn huyện Nga Sơn, trong những năm qua phong trào CNVCLĐ đã và đang góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

NHIEN 6.jpg
Có thể nói, vượt lên rất nhiều khó khăn, thách thức, những năm qua, đội ngũ cán bộ, CNVC- NLĐ luôn thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy trí tuệ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phong trào thi đua “ lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy các hoạt động công tác và phát triển sản xuất tại các địa phương, doanh nghiệp góp phần ổn định việc làm và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động.

thư viên 4.jpg
Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
“CNVCLĐ huyện Nga Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể là: “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh; "Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả", “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực hành chính sự nghiệp, đơn vị trường học. Phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Nga Sơn đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19 ”, Chương trình “Tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020- 2025” và cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” cũng như nhiều phong trào thi đua khác do các ngành và địa phương phát động.

19 u.jpg
Từ đầu năm 2021 đến nay công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong huyện đã
có trên 700 sáng kiến, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn trong đó có nhiều sáng kiến của CNLĐ sản xuất trực tiếp tại doanh nghiệp, các xã, Thị Trấn đã làm lợi cho doanh nghiệp, cho địa phương hàng tỷ đồng mỗi năm. Có 02 công nhân làm tại Nhà máy đã được cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ CNVC - NLĐ .

NHIEN 3.jpg
Những kết quả trên đã khẳng định đội ngũ Cán bộ, CNVC - NLĐ trên toàn huyện Nga Sơn đã liên tục phát huy, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương DN. Đặc biệt, là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của lực lượng cán bộ, CNVC- NLĐ trên địa bàn huyện đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn đã đề ra.

Mai Nhiên- GĐ TTVHTT-TT$DL

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm