Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

16 xã trên địa bàn huyện Nga Sơn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Ngày 18/05/2018 16:33:22

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Thông tri số 10 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, thời gian qua, ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn phối hợp với phòng văn hóa – thông tin, các ngành có liên quan đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

15xantm.png
Đường giao thông nông thôn xóm 7, xã Nga Thái (huyện Nga Sơn) được kiên cố hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 1323 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn, tiêu chí và đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư (KDC) văn hóa. Hàng năm, có 234/234 KDC tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; ban công tác mặt trận KDC tổ chức cho 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”. Kết quả bình xét cuối năm toàn huyện hàng năm đạt từ 83% đến 86% hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Đến nay, đã có 16 xã trên địa bàn huyện Nga Sơn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 212 KDC khu dân cư đạt tiêu chuẩn KDC văn hóa; có 99% đám tang và 85% đám cưới nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 1323 của UBND tỉnh.

Lê Dung

16 xã trên địa bàn huyện Nga Sơn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Đăng lúc: 18/05/2018 16:33:22 (GMT+7)

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Thông tri số 10 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, thời gian qua, ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn phối hợp với phòng văn hóa – thông tin, các ngành có liên quan đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

15xantm.png
Đường giao thông nông thôn xóm 7, xã Nga Thái (huyện Nga Sơn) được kiên cố hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 1323 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn, tiêu chí và đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư (KDC) văn hóa. Hàng năm, có 234/234 KDC tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; ban công tác mặt trận KDC tổ chức cho 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”. Kết quả bình xét cuối năm toàn huyện hàng năm đạt từ 83% đến 86% hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Đến nay, đã có 16 xã trên địa bàn huyện Nga Sơn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 212 KDC khu dân cư đạt tiêu chuẩn KDC văn hóa; có 99% đám tang và 85% đám cưới nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 1323 của UBND tỉnh.

Lê Dung

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm