Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn: 16 xã và 128 thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 18/05/2018 16:44:32

Thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 8-7-2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nga Sơn là 1 trong 2 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.

nhavh.jpg

Nhà Văn hóa làng Văn Đức, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiến trên 10,6 ha đất, tự nguyện phá dỡ 4.344m tường rào để mở rộng đường giao thông; đầu tư xây mới, chỉnh trang 1.874 ngôi nhà, 1.350 cổng, ngõ, 650 công trình vệ sinh… trị giá hơn 300 tỷ đồng; cải tạo 191 ha vườn tạp, đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 35 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống theo tiêu chí nông thôn mới. Đến tháng 4-2018, bình quân toàn huyện đạt 17,08 tiêu chí/xã, 16 xã (trong đó, có 2 xã: Nga Thái và Nga Trường là điểm chỉ đạo của Ủy ban MTTQ huyện) và 128 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giám sát và động viên nhân dân tham gia giám sát, nhất là đối với quá trình huy động nhân dân đóng góp theo Pháp lệnh 34 và giám sát chất lượng các công trình xây dựng, vì vậy, đến thời điểm này không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, huyện Nga Sơn phấn đấu năm 2018 có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới để đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới.

Tin: lê dung

Huyện Nga Sơn: 16 xã và 128 thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 18/05/2018 16:44:32 (GMT+7)

Thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 8-7-2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nga Sơn là 1 trong 2 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.

nhavh.jpg

Nhà Văn hóa làng Văn Đức, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiến trên 10,6 ha đất, tự nguyện phá dỡ 4.344m tường rào để mở rộng đường giao thông; đầu tư xây mới, chỉnh trang 1.874 ngôi nhà, 1.350 cổng, ngõ, 650 công trình vệ sinh… trị giá hơn 300 tỷ đồng; cải tạo 191 ha vườn tạp, đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 35 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống theo tiêu chí nông thôn mới. Đến tháng 4-2018, bình quân toàn huyện đạt 17,08 tiêu chí/xã, 16 xã (trong đó, có 2 xã: Nga Thái và Nga Trường là điểm chỉ đạo của Ủy ban MTTQ huyện) và 128 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giám sát và động viên nhân dân tham gia giám sát, nhất là đối với quá trình huy động nhân dân đóng góp theo Pháp lệnh 34 và giám sát chất lượng các công trình xây dựng, vì vậy, đến thời điểm này không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, huyện Nga Sơn phấn đấu năm 2018 có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới để đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới.

Tin: lê dung

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm