Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa): Phấn đấu cuối năm thêm 6 xã cán đích NTM

Ngày 15/05/2017 00:00:00

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay trên địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã có 9 xã đạt chuẩn. Phấn đấu đến cuối năm 2017, có thêm 6 xã sẽ cán đích nâng tổng số 15 xã về đích NTM.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Nga Sơn đạt 15,8 tiêu chí NTM, tăng gần 2 tiêu chí so với đầu năm 2016. Dù xuất phát điểm thấp nhưng huyện đã bắt tay thực hiện một cách quyết liệt đến nay đã có 9 xã đạt chuẩn NTM gồm: xã Nga An, Nga Thành, Nga Thạch, Nga Hưng, Nga Yên, Nga Mỹ, Nga Lĩnh, Nga Trung và Nga Phú.

huyen nga son (thanh hoa): phan dau cuoi nam them 6 xa can dich ntm hinh anh 1

Huyện Nga Sơn phấn đấu đến năm 2020 về đích huyện NTM.

Theo lộ trình kế hoạch 6 xã gồm: Nga Thái, Nga Hải, Nga Văn, Nga Trường, Nga Liên, Nga Giáp sẽ phấn đấu về đích vào cuối năm 2017. Đối với 11 xã còn lại, cố gắng tăng thêm tiêu chí.

Ông Bùi Đình Cam-Chủ tịch UNBD huyện Nga Sơn cho biết: “Hiện nay, 6 xã phấn đấu cuối năm nay về đích NTM thì có 2 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, các xã còn lại cũng đã đạt trên 14,2 tiêu chí. Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới, UBND huyện huy động nguồn lực, lồng ghép với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn NTM để phát huy hiệu quả đầu tư”.

Theo UBND huyện Nga Sơn: Đầu quý 1 năm 2017, tổng số vốn huy động từ các nguồn lực của huyện trên 187 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 2 tỷ, ngân sách huyện là 27,8 tỷ, ngân sách xã hơn 25,4 tỷ, vốn tín dụng là 17,5 tỷ và các nguồn vốn khác là trên 112,3 tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2020, Nga Sơn phấn đấu xây dựng NTM trên địa bàn huyện có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng NTM một cách bền vững, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang các ngành dịch vụ khác, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nâng cao đời sống cho nhân dân. Năm 2017 này phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng/người/năm trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

“Nhờ vốn huy động, lồng ghép từ các nguồn lực mà huyện đã xây mới được 9,12km đường liên thôn, ngõ xóm; xây mới và nâng cấp 285 nhà ở dân cư và 167 công trình nhà vệ sinh, 235 hộ chỉnh trang hàng rào, đường làng ngõ xóm. UBND huyện tiếp tục huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2020 Nga Sơn sẽ về đích huyện NTM”.

Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa): Phấn đấu cuối năm thêm 6 xã cán đích NTM

Đăng lúc: 15/05/2017 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay trên địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã có 9 xã đạt chuẩn. Phấn đấu đến cuối năm 2017, có thêm 6 xã sẽ cán đích nâng tổng số 15 xã về đích NTM.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Nga Sơn đạt 15,8 tiêu chí NTM, tăng gần 2 tiêu chí so với đầu năm 2016. Dù xuất phát điểm thấp nhưng huyện đã bắt tay thực hiện một cách quyết liệt đến nay đã có 9 xã đạt chuẩn NTM gồm: xã Nga An, Nga Thành, Nga Thạch, Nga Hưng, Nga Yên, Nga Mỹ, Nga Lĩnh, Nga Trung và Nga Phú.

huyen nga son (thanh hoa): phan dau cuoi nam them 6 xa can dich ntm hinh anh 1

Huyện Nga Sơn phấn đấu đến năm 2020 về đích huyện NTM.

Theo lộ trình kế hoạch 6 xã gồm: Nga Thái, Nga Hải, Nga Văn, Nga Trường, Nga Liên, Nga Giáp sẽ phấn đấu về đích vào cuối năm 2017. Đối với 11 xã còn lại, cố gắng tăng thêm tiêu chí.

Ông Bùi Đình Cam-Chủ tịch UNBD huyện Nga Sơn cho biết: “Hiện nay, 6 xã phấn đấu cuối năm nay về đích NTM thì có 2 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, các xã còn lại cũng đã đạt trên 14,2 tiêu chí. Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới, UBND huyện huy động nguồn lực, lồng ghép với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn NTM để phát huy hiệu quả đầu tư”.

Theo UBND huyện Nga Sơn: Đầu quý 1 năm 2017, tổng số vốn huy động từ các nguồn lực của huyện trên 187 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 2 tỷ, ngân sách huyện là 27,8 tỷ, ngân sách xã hơn 25,4 tỷ, vốn tín dụng là 17,5 tỷ và các nguồn vốn khác là trên 112,3 tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2020, Nga Sơn phấn đấu xây dựng NTM trên địa bàn huyện có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng NTM một cách bền vững, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang các ngành dịch vụ khác, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nâng cao đời sống cho nhân dân. Năm 2017 này phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng/người/năm trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

“Nhờ vốn huy động, lồng ghép từ các nguồn lực mà huyện đã xây mới được 9,12km đường liên thôn, ngõ xóm; xây mới và nâng cấp 285 nhà ở dân cư và 167 công trình nhà vệ sinh, 235 hộ chỉnh trang hàng rào, đường làng ngõ xóm. UBND huyện tiếp tục huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2020 Nga Sơn sẽ về đích huyện NTM”.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm