Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn triển khai kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Nga Sơn

Ngày 08/10/2019 23:02:23

Để hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sáng ngày 7/10/2019, Ban Thường trực MTTQ huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.

20191008_231237.jpg

Dự hội nghị, phía tỉnh Thanh Hóa cóđồng chíHà Văn Thủy- Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; phía huyện Nga Sơn có đồng chí Lê Văn Dậu-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Thịnh Văn Huyên- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện; Chủ tịch UBMTTQ 27 xã, thị trấn; Trưởng Ban Công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 318 ngày 17/6/2019 của Ban Thường trực MTTQ tỉnh Thanh hóa về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM huyện Nga Sơn. Thường trực MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch “ lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nguời dân của dân đối với kết quả xây dựng NTM huyện Nga Sơn để chỉ đạo UBMTTQ các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai một số nội dung chính của Kế hoạch số 318 ngày 17/6/2019 về tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Nga Sơn. Theo kế hoạch, đối với địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới cấp huyện, kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân được thực hiện đạt trên 70% tổng số hộ gia đình của tòan huyện và chỉ được công nhận khi có trên 80% số người được trả lời hài lòng từ câu hỏi 01 đến câu hỏi 10; câu hỏi 11 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá của nhân dân được triển khai theo 02 hình thức là tổ chức họp dân hoặc xin ý kiến trực tiếp tại gia đình. Thời gian phát phiếu và lấy ý kiến, tổng hợp báo cáo thực hiện trong vòng 10 ngày. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân được niêm yết công khai trên trang thông tin điện của huyện, tại công sở làm việc của các xã, thị trấn, nhà văn hóa cộng đồng các khu dân cư và được công bố hằng ngày trên phương tiện truyền thanh cấp xã, thị trấn và các khu dân cư. Nếu có ý kiến thắc mắc của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, huyện có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền; những vấn đề ngoài thẩm quyền báo cáo với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện và Ủy ban MTTQ tỉnh để giải quyết.

anh A Dau da chinh.jpg
Đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủynhấn mạnh: Công tác xây dựng NTM của huyện Nga Sơn được tập trung xây dựng từ nhiều năm nay, kết quả đến nay, 100% các xã, đã được công nhận đạt chuẩn NTM và huyện Nga Sơn được tỉnh về kiểm tra, thẩm định đã đạt các tiêu chí huyện NTM. Để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu các địa phương tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM đảm bảo các yêu cầu đề ra, nhằm tạo được sự đồng thuận của nhân dân toàn huyện, từ đó là cơ sở Trung Ương về thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Việc tổ chức lấy ý kiến của người dân đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của người dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. qua đó, đánh giá một cách khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nêu cao trách nhiệm của UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong thực hiện phong trào,từ đó tiếp tụccủng cố, nâng cao các tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc giaxây dựng NTM trong toàn huyện.

Tin: Nguyễn Thúy. Ảnh: Mai Hùng- Nguyễn Thúy

Huyện Nga Sơn triển khai kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 08/10/2019 23:02:23 (GMT+7)

Để hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sáng ngày 7/10/2019, Ban Thường trực MTTQ huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.

20191008_231237.jpg

Dự hội nghị, phía tỉnh Thanh Hóa cóđồng chíHà Văn Thủy- Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; phía huyện Nga Sơn có đồng chí Lê Văn Dậu-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Thịnh Văn Huyên- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện; Chủ tịch UBMTTQ 27 xã, thị trấn; Trưởng Ban Công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 318 ngày 17/6/2019 của Ban Thường trực MTTQ tỉnh Thanh hóa về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM huyện Nga Sơn. Thường trực MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch “ lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nguời dân của dân đối với kết quả xây dựng NTM huyện Nga Sơn để chỉ đạo UBMTTQ các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai một số nội dung chính của Kế hoạch số 318 ngày 17/6/2019 về tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Nga Sơn. Theo kế hoạch, đối với địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới cấp huyện, kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân được thực hiện đạt trên 70% tổng số hộ gia đình của tòan huyện và chỉ được công nhận khi có trên 80% số người được trả lời hài lòng từ câu hỏi 01 đến câu hỏi 10; câu hỏi 11 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá của nhân dân được triển khai theo 02 hình thức là tổ chức họp dân hoặc xin ý kiến trực tiếp tại gia đình. Thời gian phát phiếu và lấy ý kiến, tổng hợp báo cáo thực hiện trong vòng 10 ngày. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân được niêm yết công khai trên trang thông tin điện của huyện, tại công sở làm việc của các xã, thị trấn, nhà văn hóa cộng đồng các khu dân cư và được công bố hằng ngày trên phương tiện truyền thanh cấp xã, thị trấn và các khu dân cư. Nếu có ý kiến thắc mắc của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, huyện có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền; những vấn đề ngoài thẩm quyền báo cáo với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện và Ủy ban MTTQ tỉnh để giải quyết.

anh A Dau da chinh.jpg
Đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủynhấn mạnh: Công tác xây dựng NTM của huyện Nga Sơn được tập trung xây dựng từ nhiều năm nay, kết quả đến nay, 100% các xã, đã được công nhận đạt chuẩn NTM và huyện Nga Sơn được tỉnh về kiểm tra, thẩm định đã đạt các tiêu chí huyện NTM. Để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu các địa phương tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM đảm bảo các yêu cầu đề ra, nhằm tạo được sự đồng thuận của nhân dân toàn huyện, từ đó là cơ sở Trung Ương về thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Việc tổ chức lấy ý kiến của người dân đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của người dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. qua đó, đánh giá một cách khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nêu cao trách nhiệm của UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong thực hiện phong trào,từ đó tiếp tụccủng cố, nâng cao các tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc giaxây dựng NTM trong toàn huyện.

Tin: Nguyễn Thúy. Ảnh: Mai Hùng- Nguyễn Thúy

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm