Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

HUYỆN NGA SƠN TÍCH CỰC LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Ngày 06/03/2023 09:44:25

Trong thời gian qua, huyện Nga Sơn luôn tích cực coi trọng và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, nhân dân có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

HUYỆN NGA SƠN TÍCH CỰC LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Trong thời gian qua, huyện Nga Sơn luôn tích cực coi trọng và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, nhân dân có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với phương châm đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thực sự là những người "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", thời gian qua, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, xây dựng, ban hành những quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền và lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong đó, trọng tâm là triển khai công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính và chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Theo đó, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã để các tổ chức, công dân phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu. Đồng thời thực hiện công khai các đồ án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và phối hợp với các đoàn thể, MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội.

Để tăng cường khả năng tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, huyện đã tập trung phát triển, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, 100% các phòng, ban, ngành của huyện, xã đã ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành vào công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong huyện. Hiện nay, tỷ lệ gửi nhận, ký số văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt 100%. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Nếu như trước kia, việc đi làm các thủ tục giao dịch bất động sản hay việc đăng ký các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch, phải tự đi đến các phòng của UBND để xin xác nhận, chữ ký... thì nay chỉ cần đến bộ phận "Một cửa" để nộp hồ sơ và chờ lấy kết quả là xong, điều đó tiết kiệm thời gian cho công dân rất nhiều. Mặt khác, hầu hết các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết công việc đều được niêm yết công khai, giúp người dân có thể giám sát được quy trình tiếp nhận, trả hồ sơ của các cán bộ, công chức và đem lại sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch.

Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. Năm 2022, tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt 99,82%, mức độ 4 đạt 98%, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch. Làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân, nhiều đơn thư, vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Nhằm tăng cường dân chủ, khơi dậy, phát huy quyền làm chủ, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp đã thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị, quy ước, hươngước của thôn, xóm, tiểu khu phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có thể thấy, việc coi trọng và làm tốt công tác dân vận chính quyền đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước.

Mai Thuỷ

HUYỆN NGA SƠN TÍCH CỰC LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Đăng lúc: 06/03/2023 09:44:25 (GMT+7)

Trong thời gian qua, huyện Nga Sơn luôn tích cực coi trọng và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, nhân dân có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

HUYỆN NGA SƠN TÍCH CỰC LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Trong thời gian qua, huyện Nga Sơn luôn tích cực coi trọng và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, nhân dân có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với phương châm đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thực sự là những người "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", thời gian qua, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, xây dựng, ban hành những quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền và lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong đó, trọng tâm là triển khai công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính và chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Theo đó, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã để các tổ chức, công dân phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu. Đồng thời thực hiện công khai các đồ án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và phối hợp với các đoàn thể, MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội.

Để tăng cường khả năng tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, huyện đã tập trung phát triển, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, 100% các phòng, ban, ngành của huyện, xã đã ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành vào công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong huyện. Hiện nay, tỷ lệ gửi nhận, ký số văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt 100%. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Nếu như trước kia, việc đi làm các thủ tục giao dịch bất động sản hay việc đăng ký các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch, phải tự đi đến các phòng của UBND để xin xác nhận, chữ ký... thì nay chỉ cần đến bộ phận "Một cửa" để nộp hồ sơ và chờ lấy kết quả là xong, điều đó tiết kiệm thời gian cho công dân rất nhiều. Mặt khác, hầu hết các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết công việc đều được niêm yết công khai, giúp người dân có thể giám sát được quy trình tiếp nhận, trả hồ sơ của các cán bộ, công chức và đem lại sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch.

Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. Năm 2022, tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt 99,82%, mức độ 4 đạt 98%, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch. Làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân, nhiều đơn thư, vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Nhằm tăng cường dân chủ, khơi dậy, phát huy quyền làm chủ, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp đã thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị, quy ước, hươngước của thôn, xóm, tiểu khu phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có thể thấy, việc coi trọng và làm tốt công tác dân vận chính quyền đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước.

Mai Thuỷ

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm