Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

HUYỆN NGA SƠN TÍCH CỰC XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI

Ngày 27/03/2023 13:57:04

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, huyện Nga Sơn đã và đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

HUYỆN NGA SƠN TÍCH CỰC XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, huyện Nga Sơn đã và đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Xác định sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu là mấu chốt tạo nên thành công trong quá trình CCHC, hàng năm Chủ tịch UBND huyện đều ban hành kế hoạch CCHC và yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2021–2030. UBND huyện giao các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ CCHC theo phương châm rõ về nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng phòng. Công tác tuyên truyền đến người dân cũng được huyện đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng như khẩu hiệu, pa nô, áp phích, các hội nghị chuyên đề CCHC; duy trì chuyên mục cải cách thủ tục hành chính trên hệ thống đài truyền thanh; công khai các TTHC, quy trình giải quyết công việc tại “một cửa” và những nơi làm việc có tiếp xúc với tổ chức, công dân”.

Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC theo được huyện thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn huyện. Việc số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cũng được triển khai tích cực. Theo đó, chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ngày càng được nâng lên. Các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được tiếp nhận, phân loại, thực hiện quy trình giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng.

Để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, huyện Nga Sơn đã đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc, nhất là trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tăng cường sử dụng thư điện tử và áp dụng chữ ký số trong phát hành văn bản nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng. Cùng với đó, UBND huyện cũng đôn đốc việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng từ cấp huyện đến cấp xã; đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với các TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được ban hành, bảo đảm chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh như phát tờ gấp hướng dẫn tổ chức, công dân tại bộ phận “một cửa”; công chức tiếp nhận TTHC trực tiếp hướng dẫn công dân tạo lập tài khoản đăng nhập và cách thức thực hiện.

Với mục tiêu “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước”, huyện Nga Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đưa công tác CCHC đạt được nhiều kết quả nổi bật trong những năm tiếp theo.

Mai Thuỷ

HUYỆN NGA SƠN TÍCH CỰC XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI

Đăng lúc: 27/03/2023 13:57:04 (GMT+7)

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, huyện Nga Sơn đã và đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

HUYỆN NGA SƠN TÍCH CỰC XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, huyện Nga Sơn đã và đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Xác định sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu là mấu chốt tạo nên thành công trong quá trình CCHC, hàng năm Chủ tịch UBND huyện đều ban hành kế hoạch CCHC và yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2021–2030. UBND huyện giao các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ CCHC theo phương châm rõ về nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng phòng. Công tác tuyên truyền đến người dân cũng được huyện đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng như khẩu hiệu, pa nô, áp phích, các hội nghị chuyên đề CCHC; duy trì chuyên mục cải cách thủ tục hành chính trên hệ thống đài truyền thanh; công khai các TTHC, quy trình giải quyết công việc tại “một cửa” và những nơi làm việc có tiếp xúc với tổ chức, công dân”.

Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC theo được huyện thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn huyện. Việc số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cũng được triển khai tích cực. Theo đó, chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ngày càng được nâng lên. Các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được tiếp nhận, phân loại, thực hiện quy trình giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng.

Để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, huyện Nga Sơn đã đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc, nhất là trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tăng cường sử dụng thư điện tử và áp dụng chữ ký số trong phát hành văn bản nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng. Cùng với đó, UBND huyện cũng đôn đốc việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng từ cấp huyện đến cấp xã; đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với các TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được ban hành, bảo đảm chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh như phát tờ gấp hướng dẫn tổ chức, công dân tại bộ phận “một cửa”; công chức tiếp nhận TTHC trực tiếp hướng dẫn công dân tạo lập tài khoản đăng nhập và cách thức thực hiện.

Với mục tiêu “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước”, huyện Nga Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đưa công tác CCHC đạt được nhiều kết quả nổi bật trong những năm tiếp theo.

Mai Thuỷ

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm