Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Nga Sơn thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số.

Ngày 30/06/2023 14:24:04

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế văn hoá xã hội của huyện nhà, trong thời gian qua huyện Nga Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nga Sơn thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế văn hoá xã hội của huyện nhà, trong thời gian qua huyện Nga Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nga Yên là đơn vị luôn quan tâm nguồn nhân lực cũng như đầu tư hạ tầng công nghệ số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, mang lại nhiều tiện ích cho chính quyền và người dân. Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử, xã Nga Yên đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên để triển khai thực hiện CĐS với 3 trụ cột: xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

nga yen 1.jpg

Đến nay, xã Nga Yên đã đạt được một số kết quả bước đầu, nhất là đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, người dân về CĐS. Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; cán bộ xã đều có máy tính để phục vụ công tác, UBND thực hiện chữ ký số. Toàn bộ khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi, giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc. Hiện nay cũng đã lắp được hàng chục mắt camera giám sát tại các điểm công cộng, điểm tập trung đông người và kết nối về điểm giám sát tập trung tại công an xã, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự công cộng, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, xả rác bừa bãi ra môi trường...

nông nghiệp 1.jpg

Trong những năm qua, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghiệp thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch. Cùng với đó, chính quyền huyện cũng từng bước nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT, đồng thời triển khai ứng dụng đồng bộ và kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản, điều hành của huyện với trục liên thông văn bản của tỉnh; thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử và chữ ký số để số hóa các dữ liệu; ứng dụng hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử...

Bên cạnh đó, Phát triển chính quyền số với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành. Đẩy mạnh sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, wifi công cộng, bộ chữ ký số, thực hiện khai sinh, chứng tử. Triển khai phần mềm phản ánh tương tác thông tin giữa người dân và chính quyền. Triển khai hệ thống khám, chữa bệnh từ xa. Triển khai ứng dụng nền tảng số lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh thông minh...

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ CĐS, thời gian tới huyện Nga Sơn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về CĐS; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về CĐS với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các cấp, ngành trên địa bàn huyện. Tổ chức các hội nghị tập huấn, các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề để nâng cao kiến thức cơ bản, kỹ năng về CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức, người lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; lựa chọn những sáng kiến, cách làm, mô hình, điển hình về CĐS của các đơn vị cấp xã, của doanh nghiệp, người dân và tổ chức cho các đơn vị tham quan, học tập mô hình để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện; nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đảm bảo các điều kiện để kết nối mạng diện rộng trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; khai thác hiệu quả hệ thống phòng họp không giấy tờ trong việc tổ chức các hội nghị; xây dựng trang thông tin điện tử tại các xã, thị trấn phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Nhà nước và nhu cầu của người dân...

Mai Thuỷ

Nga Sơn thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số.

Đăng lúc: 30/06/2023 14:24:04 (GMT+7)

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế văn hoá xã hội của huyện nhà, trong thời gian qua huyện Nga Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nga Sơn thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế văn hoá xã hội của huyện nhà, trong thời gian qua huyện Nga Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nga Yên là đơn vị luôn quan tâm nguồn nhân lực cũng như đầu tư hạ tầng công nghệ số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, mang lại nhiều tiện ích cho chính quyền và người dân. Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử, xã Nga Yên đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên để triển khai thực hiện CĐS với 3 trụ cột: xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

nga yen 1.jpg

Đến nay, xã Nga Yên đã đạt được một số kết quả bước đầu, nhất là đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, người dân về CĐS. Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; cán bộ xã đều có máy tính để phục vụ công tác, UBND thực hiện chữ ký số. Toàn bộ khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi, giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc. Hiện nay cũng đã lắp được hàng chục mắt camera giám sát tại các điểm công cộng, điểm tập trung đông người và kết nối về điểm giám sát tập trung tại công an xã, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự công cộng, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, xả rác bừa bãi ra môi trường...

nông nghiệp 1.jpg

Trong những năm qua, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghiệp thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch. Cùng với đó, chính quyền huyện cũng từng bước nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT, đồng thời triển khai ứng dụng đồng bộ và kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản, điều hành của huyện với trục liên thông văn bản của tỉnh; thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử và chữ ký số để số hóa các dữ liệu; ứng dụng hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử...

Bên cạnh đó, Phát triển chính quyền số với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành. Đẩy mạnh sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, wifi công cộng, bộ chữ ký số, thực hiện khai sinh, chứng tử. Triển khai phần mềm phản ánh tương tác thông tin giữa người dân và chính quyền. Triển khai hệ thống khám, chữa bệnh từ xa. Triển khai ứng dụng nền tảng số lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh thông minh...

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ CĐS, thời gian tới huyện Nga Sơn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về CĐS; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về CĐS với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các cấp, ngành trên địa bàn huyện. Tổ chức các hội nghị tập huấn, các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề để nâng cao kiến thức cơ bản, kỹ năng về CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức, người lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; lựa chọn những sáng kiến, cách làm, mô hình, điển hình về CĐS của các đơn vị cấp xã, của doanh nghiệp, người dân và tổ chức cho các đơn vị tham quan, học tập mô hình để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện; nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đảm bảo các điều kiện để kết nối mạng diện rộng trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; khai thác hiệu quả hệ thống phòng họp không giấy tờ trong việc tổ chức các hội nghị; xây dựng trang thông tin điện tử tại các xã, thị trấn phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Nhà nước và nhu cầu của người dân...

Mai Thuỷ

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm