Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974
Xã Nga Liên  thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Xã Nga Liên thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Thực hiên chủ trương chuyển đổi số xã Nga Liên đề ra chủ trương, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, chủ động phân công nhiệm vụ cho thành viên để triển khai thực hiện CĐS với các trụ cột: xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đến nay, xã Nga Liên đã bắt tay vào thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu, nhất là đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, người dân về CĐS”.

Xã Nga Liên thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Thực hiên chủ trương chuyển đổi số xã Nga Liên đề ra chủ trương, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, chủ động phân công nhiệm vụ cho thành viên để triển khai thực hiện CĐS với các trụ cột: xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đến nay, xã Nga Liên đã bắt tay vào thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu, nhất là đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, người dân về CĐS”.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Xã Nga Văn đẩy mạnh chuyển đổi số

Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, các địa phương trên địa bàn bám sát sự chỉ đạo của huyện xã Nga Văn đã và đang tích cực chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả tích cực đem lại nhiều lợi ích cho người dân.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Huyện Nga Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số cấp xã

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Nga Sơn đã và đàng thích cực chỉ đạo các xã, thị trấn bám sất bộ tiêu chí đánh giá CĐS tỉnh Thanh Hóa. đẩy mạnh CĐS ,nỗ lực tập trung thực hiện trên 3 trụ cột, đó là: chính quyền số; kinh tế số và xã hội số.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022

Nhằm lan tỏa sâu rộng về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, UBND huyện Nga Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn

Đăng lúc 1 năm trước · 442 lượt xem

Khóa học kỹ năng chuyển đổi số cộng đồng.

Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam.

Đăng lúc 1 năm trước · 739 lượt xem

Nga Sơn: Đẩy mạnh ưng dụng công nghệ số vào hoạt động của đài truyền thanh cơ sở

Thực hiện QĐ 135- TTG, ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ,phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở, dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, TT 39 ngày 24/11/2020 của (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.huyện Nga Sơn đang bám sát hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở TTTT, từng bước triển khai việc chuyển đổi ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong công tác truyền thông cơ sở.

Đăng lúc 1 năm trước · 1057 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 1186 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 1124 lượt xem

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng lúc 1 năm trước · 2221 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 4581 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm