Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 06/03/2023 09:44:25

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 68/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023-2030.

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 68/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ thống thông tin cơ sở hiện đại, toàn diện theo hướng chuyển đổi số; số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn thông tin tuyên truyền; phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của đền án là thiết lập hệ thống thông tin nguồn của tỉnh để tổ chức quản lý tập trung và cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống thông tin cơ sở. Đầu tư, nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình, thiết bị tích hợp tự động Đài truyền thanh cấp huyện. Thiết lập bảng tin điện tử công cộng. Nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử của UBND cấp. Nâng cấp, chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh cấp xã sang công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT). Đầu tư trang thiết bị phương tiện thông tin lưu động cho 11 huyện miền núi. Rà soát cơ chế chính sách và nâng cao nguồn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã và nguồn xã hội hóa.

Trong đó, giai đoạn giai đoạn 2023 – 2025, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình, thiết bị tích hợp tự động Đài truyền thanh cấp huyện; đầu tư thiết bị phương tiện thông tin lưu động; đầu tư thiết lập mới hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT ở các xã, phường, thị trấn, hệ thống đài đã bị hỏng hoàn toàn và các đài truyền thanh FM ở băng tần 87-108 Mhz không được cấp lại giấy phép tần số theo quy định; đầu tư bộ thiết bị tích hợp tự động cho các xã đảm bảo mục tiêu chuyển đổi số hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Thiết lập hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và đi vào hoạt động nhằm tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực đảm bảo tiếp cận và ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm

Giai đoạn 2026-2030, hoàn thành đầu tư nâng cấp đối với các xã có đài truyền thanh sử dụng phương thức truyền thanh có dây và truyền thanh không dây sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

Các huyện, thị xã, thành phố, cửa khẩu có bảng điện tử và Cụm thông tin cơ sở kết nối với Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh.

Mai Thuỷ - BT

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 06/03/2023 09:44:25 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 68/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023-2030.

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 68/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ thống thông tin cơ sở hiện đại, toàn diện theo hướng chuyển đổi số; số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn thông tin tuyên truyền; phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của đền án là thiết lập hệ thống thông tin nguồn của tỉnh để tổ chức quản lý tập trung và cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống thông tin cơ sở. Đầu tư, nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình, thiết bị tích hợp tự động Đài truyền thanh cấp huyện. Thiết lập bảng tin điện tử công cộng. Nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử của UBND cấp. Nâng cấp, chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh cấp xã sang công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT). Đầu tư trang thiết bị phương tiện thông tin lưu động cho 11 huyện miền núi. Rà soát cơ chế chính sách và nâng cao nguồn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã và nguồn xã hội hóa.

Trong đó, giai đoạn giai đoạn 2023 – 2025, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình, thiết bị tích hợp tự động Đài truyền thanh cấp huyện; đầu tư thiết bị phương tiện thông tin lưu động; đầu tư thiết lập mới hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT ở các xã, phường, thị trấn, hệ thống đài đã bị hỏng hoàn toàn và các đài truyền thanh FM ở băng tần 87-108 Mhz không được cấp lại giấy phép tần số theo quy định; đầu tư bộ thiết bị tích hợp tự động cho các xã đảm bảo mục tiêu chuyển đổi số hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Thiết lập hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và đi vào hoạt động nhằm tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực đảm bảo tiếp cận và ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm

Giai đoạn 2026-2030, hoàn thành đầu tư nâng cấp đối với các xã có đài truyền thanh sử dụng phương thức truyền thanh có dây và truyền thanh không dây sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

Các huyện, thị xã, thành phố, cửa khẩu có bảng điện tử và Cụm thông tin cơ sở kết nối với Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh.

Mai Thuỷ - BT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm