Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
224/BC-UBND07/05/2020Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách thể chế giai đoạn 2011 - 2020
223/BC-UBND07/05/2020ình hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2011-2020 nhiệm vụ giải pháp và thực hiện giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030
222/BC-UBND07/05/2020Ban hành quyết định đặt tên, số hiệu đường huyện (đường xã) trên địa bàn huyện Nga Sơn
221/BC-UBND05/05/2020Tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách năm 2020
219/BC-UBND04/05/2020Công tác bố trí sử dụng đội viên đề án 500 trí sức trẻ
182/BC-UBND14/04/2020Tổng hợp tình hình GPMB thực hiện các dự án có sử dụng đất đến ngày 15/4/2020
181/BC-UBND14/04/2020Rà soát các cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
180/BC-UBND14/04/2020Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ chính trị (khóa X) và Quyết định số 1890-QĐ/TU, ngày 01/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về quy chế công tác dân vận cảu hệ thống chính trị
92/TB-UBND13/04/2020Tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn
179/BC-UBND10/04/2020Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của ủy ban Châu Âu về cống khai thác IUU
178/BC-UBND10/04/2020Báo cáo tình hình giá cả thị trường tuần thứ 1 tháng 4 năm 2020 trên địa bàn huyện Nga Sơn
176/BC-UBND10/04/2020Tổng kết kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam huyện Nga Sơn đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và các văn bản đề án thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2010-2020
175/BC-UBND10/04/2020Tổng hợp dự kiến nhu cầu gạo và nhà bạt hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn
41/BCĐ10/04/2020Công tác phòng chống dịch Covid-19 (Báo cáo ngày 10/4/2020)
173/BC-UBND09/04/2020Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII
172/BC-UBND09/04/2020Biểu thu thập chỉ số xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em
171/BC-UBND09/04/2020Kết quả xây dựng thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 huyện Nga Sơn
168/BC-UBND07/04/2020Đánh giá tình hình xử lý đê địa phương giai đoạn 2014-2020
167/06/04/2020Báo cáo một ố nội dung giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thú y trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2016/2020
166/BC-UBND06/04/2020Báo cáo kết quả rà soát các đối tượng nguy cơ từ ổ dịch Bạch Mai
01/QĐ-UBND06/04/2020Báo cáo về việc hoàn thiện công tác cập nhật dữ liệu cầu phục vụ xác minh chỉ số giải ngân (DLI2.2), dự án xây dựng cầu dân sinh và quan rlý tài sản địa phương (LRAMP)
164/BC-UBND04/04/2020Báo cáo tình hình và kết quả phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn (ngày 04/4/2020)
163/BC-UBND03/04/2020Báo cáo tình hình và kết quả phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn
162/BC-UBND03/04/2020Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn
451/UBND02/04/2020Về việc báo cáo công tác rà soát, bố trí vị trí khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Nga Sơn
1404/QĐ-UBND01/04/2020Về việc điều động cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly phòng, chống dịch covid-19 huyện Nga Sơn
448/01/04/2020Về việc ký kế hoạch sản xuất vụ thu, vụ mùa năm 2020 và định hướng vụ đông năm 2020-2021
446/UBND01/04/2020Về việc góp ý kiến xây dựng thang điểm xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa
444/UBND01/04/2020Về việc tăng cường công tác quản lý ATTP trong lĩnh vực thủy sản
443/UBND01/04/2020Về việc phá bỏ ách tắc, cản trở đến việc tiêu thoát lũ các tuyến sông đảm bảo an toàn cho các côgn trình đê điều trong mùa mưa lũ 2020

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm