Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
608
Hôm qua:
6429
Tuần này:
17086
Tháng này:
43399
Tất cả:
909079
Nga Sơn chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nga Sơn chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào cuối tháng 7/2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt Đại hội Đảng ở cơ sở, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đến nay, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp cơ sở trong toàn huyện đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Nga Sơn chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào cuối tháng 7/2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt Đại hội Đảng ở cơ sở, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đến nay, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp cơ sở trong toàn huyện đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đăng lúc 7 tháng trước · 789 lượt xem

Huyện Nga Sơn đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp NK 2020-2025

Xác định công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Do vậy huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đăng lúc 7 tháng trước · 762 lượt xem

Đảng bộ huyện Nga Sơn luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm kỳ 2015-2020

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện và xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị.

Đăng lúc 7 tháng trước · 668 lượt xem

Huyện Nga Sơn 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm nỗ lực thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, là huyện ven biển, có nhiều xã bãi ngang, đời sống người dân gặp không ít khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa được xây dựng đồng bộ nhưng đến nay toàn huyện đã khẳng định được sức bật trong xây dựng NTM, kết quả đạt được là 26/26 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu trong quý II năm 2020 sẽ về đích huyện NTM.

Đăng lúc 7 tháng trước · 640 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 714 lượt xem

Huyện Nga Sơn làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Huyện ủy Nga Sơn triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng lúc 7 tháng trước · 622 lượt xem

Khởi công xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn

Sáng ngày 16/6/2020, Ban thường vụ Huyện đoàn và Hội đồng đội huyện Nga Sơn phối hợp với công ty xi măng Long Sơn, Đoàn xã Nga Trường tổ chức lễ khởi công xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho gia đình em Mai Thị Phúc, học sinh lớp 3A, Trường tiểu học xã Nga Trường.

Đăng lúc 8 tháng trước · 702 lượt xem

Huyện Nga Sơn thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Với việc hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 23 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 2020, huyện Nga Sơn đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất chính là việc thực hiện thắng lợi 2 chỉ tiêu về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa một số cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Đăng lúc 8 tháng trước · 665 lượt xem

Đảng bộ huyện Nga Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Đăng lúc 8 tháng trước · 619 lượt xem

Điểm cầu huyện Nga Sơn- Trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, thông báo của bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Sáng ngày 26/5/2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, thông báo của bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XII và Nghị quyết số 16 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đăng lúc 8 tháng trước · 616 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm