Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
76
Hôm qua:
501
Tuần này:
3191
Tháng này:
6988
Tất cả:
206361

Nga Sơn phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh

Ngày 19/10/2018 10:17:46

Từ đầu năm 2018 đến nay, hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Nga Sơncó nhiều chuyển biến tích cực, tình hình kinh tế- xã hội của các xã ven biển có bước phát triển khá, quốc phòng- an ninh được củng cố, chủ yếu phát triển mạnh về kinh tế biển, trong đó việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản ngày càng đóng vai trò quan trọng vào phát triển kinh tế và góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

bien1.jpg

Huyện Nga Sơn với lợi thế 5km bờ biển gồm 3 xã ven biển Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy với tổng 5.041 hộ dân/20.012 khẩu, có 110 tàu thuyền/232 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản trong toàn huyện. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đài truyền thanh thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở và 300 tờ rơi. Trong đó, vai trò quan trọng trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tuyên truyền là Đồn Biên phòng Đa Lộc, Trạm Biên phòng Hói Đào, Trạm Biên phòng Lạch Sung. Các Đồn, trạm biên phòng cùng chính quyền địa phương giải quyết những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự về các quy định của pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, đồng thời, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân cách thức làm ăn, phát triển sản xuất nâng cao đời sống, trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện đã tổ chức tập huấn 01 lớp cho 200 người về kiến thức thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

9 tháng đầu năm 2018 huyện đã chủ động lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chính sách khuyến khích, dự án như hỗ trợ kinh phí cho ngư dân đóng mới tài công xuất lớn vươn khơi với mức 300 triệu đồng/tàu, thành lập đoàn kiểm tra tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản thu giữ 02 bộ kích điện và xử lý hành chính 6 triệu đồng; thực hiện thả 20 triệu giống tôm sú, hơn 10 triệu giống cua biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa Lạch Sung giáp Đảo Nẹ; Ngoài ra, lắp đặt hỗ trợ 5 máy thông tin HF cho 5 tổ tàu thuyền sản xuất đoàn kết trên biển của xã Nga Bạch với 30 hộ tham gia; thành lập 02 tổ cộng đồng nuôi trồng thủy sản an toàn tại 02 xã Nga Tân, Nga Thủy với 100 hộ tham gia.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 459 ngày 12/12/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, góp phần thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội tại các xã ven biển; tập trung nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển; ưu tiên phát triển hạ tầng ven biển, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ sản xuất, nuôi trồng, khai thác của nhân dân. Đồng thời, tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong các hoạt động kinh tế kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường thành lập các tổ tàu thuyền sản xuất an toàn, tổ đoàn kết trên biển thành các tổ đội sản xuất trên biển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, coi đó như một vấn đề then chốt trong xây dựng thế trận lòng dân trên biển.
Tin&ảnh: Lê Dung- BBT

Nga Sơn phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh

Đăng lúc: 19/10/2018 10:17:46 (GMT+7)

Từ đầu năm 2018 đến nay, hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Nga Sơncó nhiều chuyển biến tích cực, tình hình kinh tế- xã hội của các xã ven biển có bước phát triển khá, quốc phòng- an ninh được củng cố, chủ yếu phát triển mạnh về kinh tế biển, trong đó việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản ngày càng đóng vai trò quan trọng vào phát triển kinh tế và góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

bien1.jpg

Huyện Nga Sơn với lợi thế 5km bờ biển gồm 3 xã ven biển Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy với tổng 5.041 hộ dân/20.012 khẩu, có 110 tàu thuyền/232 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản trong toàn huyện. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đài truyền thanh thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở và 300 tờ rơi. Trong đó, vai trò quan trọng trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tuyên truyền là Đồn Biên phòng Đa Lộc, Trạm Biên phòng Hói Đào, Trạm Biên phòng Lạch Sung. Các Đồn, trạm biên phòng cùng chính quyền địa phương giải quyết những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự về các quy định của pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, đồng thời, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân cách thức làm ăn, phát triển sản xuất nâng cao đời sống, trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện đã tổ chức tập huấn 01 lớp cho 200 người về kiến thức thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

9 tháng đầu năm 2018 huyện đã chủ động lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chính sách khuyến khích, dự án như hỗ trợ kinh phí cho ngư dân đóng mới tài công xuất lớn vươn khơi với mức 300 triệu đồng/tàu, thành lập đoàn kiểm tra tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản thu giữ 02 bộ kích điện và xử lý hành chính 6 triệu đồng; thực hiện thả 20 triệu giống tôm sú, hơn 10 triệu giống cua biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa Lạch Sung giáp Đảo Nẹ; Ngoài ra, lắp đặt hỗ trợ 5 máy thông tin HF cho 5 tổ tàu thuyền sản xuất đoàn kết trên biển của xã Nga Bạch với 30 hộ tham gia; thành lập 02 tổ cộng đồng nuôi trồng thủy sản an toàn tại 02 xã Nga Tân, Nga Thủy với 100 hộ tham gia.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 459 ngày 12/12/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, góp phần thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội tại các xã ven biển; tập trung nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển; ưu tiên phát triển hạ tầng ven biển, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ sản xuất, nuôi trồng, khai thác của nhân dân. Đồng thời, tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong các hoạt động kinh tế kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường thành lập các tổ tàu thuyền sản xuất an toàn, tổ đoàn kết trên biển thành các tổ đội sản xuất trên biển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, coi đó như một vấn đề then chốt trong xây dựng thế trận lòng dân trên biển.
Tin&ảnh: Lê Dung- BBT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm