Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
576
Hôm qua:
487
Tuần này:
1063
Tháng này:
12545
Tất cả:
228293

Nga Sơn đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện

Ngày 20/11/2018 13:05:01

Công khai, minh bạch hoạt động hành chính nhà nước để phục vụ người dân và doanh nghiệp là mục tiêu huyện Nga Sơn hướng tới nhằm cải cách thủ tục hành chính. Trong những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, UBND huyện Nga Sơn đã đầu tư xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ mọi hoạt động hành chính trong các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn toàn huyện. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

DSC01581.JPG
Bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Nga Sơn

Theo đó, những năm qua huyện Nga Sơn đã ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động. Ưng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ như: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nay là Trung tâm hành chính công và công bố, công khai thông tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đảm bảo các hoạt động hành chính, khai thác hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng văn bản điện tử hướng tới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào các khu công nghệ của huyện.

Cụ thể, huyện chú trọng đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng đảm bảo kết nối và chia sẻ liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với 27 xã, thị trấn. Tại UBND huyện đã lắp đặt mạng LAN đến 13 phòng ban chuyên môn kết nối 104 máy tính và 10 thiết bị số Switch, Hub đảm bảo 100% máy tính được kết nối mạng LAN và internet đồng bộ phục vụ giải quyết công việc hành chính cho 100% cán bộ, công chức. Ngoài ra, phối hợp với Sở Thông tin&truyền thông lắp đặt 100% hệ thống máy tính, máy in, máy quét và kết nối mạng cáp quang cho 27 xã, thị trấn. Theo thống kê của phòng Văn Hóa&TT huyện, năm 2018, 100% cán bộ, công chức toàn huyện đều sử dụng thành thạo ứng dụng thông tin, sáng tạo trong nghề nghiệp, tra cứu, tìm kiếm thông tin văn bản QPPL trên mạng internet phục vụ trong công việc chuyên môn của mỗi cán bộ, ngoài ra, các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ công chức đơn vị mình sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư tín điện tử, và một số phần mềm mã nguồn mở thông dụng. Hiện nay 95% cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử và thường xuyên sử dụng trong công việc; 27/27 xã, thị trấn thực hiện triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc và hệ thống thư tín điện tử; nhiều văn bản được trao đổi giữa các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn (trừ văn bản mật) được gửi dưới dạng điện tử bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy; UBND cấp huyện, cấp xã, thị trấn đã 100% ứng dụng chữ ký số chuyên dùng đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên môi trường mạng;

Đối với ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong thời gian qua với việc ứng dụng hệ thống 1 cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công của huyện đảm bảo cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ cao và tại cấp xã, thị trấn đã triển khai tập huấn phần mềm 1 cửa cho cán bộ, công chức nhằm đem lại chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực như rút ngắn tối đa thời gian chuyển, nhận văn bản, giảm thiểu chi phí so với chuyển văn bản bằng đường bưư điện truyền thống, đồng thời từng bước nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công chức và hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Cụ thể trong 10 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Nga Sơn đã chỉ đạo đưa 100% Thủ tục hành chính vào thực hiện theo cơ chế một cửa. Cổng thông tin điện tử của huyện Nga Sơn cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện cũng đặc biệt quan tâm tới công tác đảm bảo an toàn thông tin và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT. Cụ thể, huyện đã cử cán bộ phụ trách CNTT của UBND huyện và Đài truyền thanh huyện tham gia tập huấn an toàn thông tin mạng do Sở Thông tin&Truyền thông tổ chức, đồng thời thực hiện tốt theo hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc do tỉnh cấp, sử dụng cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền cho các máy tính, đưa Mạng Truyền số liệu chuyên dùng vào sử dụng để đảm bảo an toàn cho mạng máy tính nội bộ của các cơ quan, đơn vị hoạt động tốt.
Bài: Lê Dung

Nga Sơn đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 20/11/2018 13:05:01 (GMT+7)

Công khai, minh bạch hoạt động hành chính nhà nước để phục vụ người dân và doanh nghiệp là mục tiêu huyện Nga Sơn hướng tới nhằm cải cách thủ tục hành chính. Trong những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, UBND huyện Nga Sơn đã đầu tư xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ mọi hoạt động hành chính trong các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn toàn huyện. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

DSC01581.JPG
Bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Nga Sơn

Theo đó, những năm qua huyện Nga Sơn đã ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động. Ưng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ như: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nay là Trung tâm hành chính công và công bố, công khai thông tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đảm bảo các hoạt động hành chính, khai thác hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng văn bản điện tử hướng tới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào các khu công nghệ của huyện.

Cụ thể, huyện chú trọng đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng đảm bảo kết nối và chia sẻ liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với 27 xã, thị trấn. Tại UBND huyện đã lắp đặt mạng LAN đến 13 phòng ban chuyên môn kết nối 104 máy tính và 10 thiết bị số Switch, Hub đảm bảo 100% máy tính được kết nối mạng LAN và internet đồng bộ phục vụ giải quyết công việc hành chính cho 100% cán bộ, công chức. Ngoài ra, phối hợp với Sở Thông tin&truyền thông lắp đặt 100% hệ thống máy tính, máy in, máy quét và kết nối mạng cáp quang cho 27 xã, thị trấn. Theo thống kê của phòng Văn Hóa&TT huyện, năm 2018, 100% cán bộ, công chức toàn huyện đều sử dụng thành thạo ứng dụng thông tin, sáng tạo trong nghề nghiệp, tra cứu, tìm kiếm thông tin văn bản QPPL trên mạng internet phục vụ trong công việc chuyên môn của mỗi cán bộ, ngoài ra, các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ công chức đơn vị mình sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư tín điện tử, và một số phần mềm mã nguồn mở thông dụng. Hiện nay 95% cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử và thường xuyên sử dụng trong công việc; 27/27 xã, thị trấn thực hiện triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc và hệ thống thư tín điện tử; nhiều văn bản được trao đổi giữa các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn (trừ văn bản mật) được gửi dưới dạng điện tử bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy; UBND cấp huyện, cấp xã, thị trấn đã 100% ứng dụng chữ ký số chuyên dùng đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên môi trường mạng;

Đối với ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong thời gian qua với việc ứng dụng hệ thống 1 cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công của huyện đảm bảo cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ cao và tại cấp xã, thị trấn đã triển khai tập huấn phần mềm 1 cửa cho cán bộ, công chức nhằm đem lại chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực như rút ngắn tối đa thời gian chuyển, nhận văn bản, giảm thiểu chi phí so với chuyển văn bản bằng đường bưư điện truyền thống, đồng thời từng bước nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công chức và hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Cụ thể trong 10 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Nga Sơn đã chỉ đạo đưa 100% Thủ tục hành chính vào thực hiện theo cơ chế một cửa. Cổng thông tin điện tử của huyện Nga Sơn cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện cũng đặc biệt quan tâm tới công tác đảm bảo an toàn thông tin và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT. Cụ thể, huyện đã cử cán bộ phụ trách CNTT của UBND huyện và Đài truyền thanh huyện tham gia tập huấn an toàn thông tin mạng do Sở Thông tin&Truyền thông tổ chức, đồng thời thực hiện tốt theo hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc do tỉnh cấp, sử dụng cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền cho các máy tính, đưa Mạng Truyền số liệu chuyên dùng vào sử dụng để đảm bảo an toàn cho mạng máy tính nội bộ của các cơ quan, đơn vị hoạt động tốt.
Bài: Lê Dung

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm