Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
580
Hôm qua:
487
Tuần này:
1067
Tháng này:
12549
Tất cả:
228297

Nga Sơn tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 -2024

Ngày 20/11/2018 13:26:55

Theo kế hoạch của Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Nga Sơn, MTTQ cấp xã trong toàn huyện tổ chức Đại hội MTTQ xã từ đầu tháng 11/2018 đến trước Đại hội MTTQ huyện vào đầu năm 2019.

Trong 2 ngày 1, 2/11/2018, UBMTTQ xã Nga Yên tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ xã lần thứ XXV nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được UBMTTQ huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội MTTQ các xã thị trấn trên địa bàn huyện, tiến tới đại hội MTTQ huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Nga Yên luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Do đó, kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường và mở rộng. MTTQ xã Nga Yên tích cực nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục phát triển thêm 2 tổ chức thành viên mới, nâng tổng số lên 15 tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động,các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, nhờ tích cực thực hiện phong trào, đến nay tốc độ gia tăng giá trị sản xuất binh quân đạt 12%/năm, bình quân thu nhập giá trị đầu người đạt 38 triệu đồng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Phong trào “Chung sức xây dựng NTM” cũng được quan tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả. Trong 5 năm qua, MTTQ xã đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, đầu tư làm đường giao thông, chỉnh trang nhà ở, tường rào…Sau 5 năm xây dựng, diện mạo Nông thôn Nga Yên đã thay đổi mạnh mẽ, năm 2015, Nga Yên chính thức cán đích NTM. Bên cạnh đó, phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế bước đầu được triển khai; phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, phong trào gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo tiếp tục được phát huy, hàng năm có từ 85 – 90% trở lên ia đình đạt gia đình văn hóa. Cùng với đó, các phong trào như Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được MTTQ xã phát huy có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo được 150 triệu đồng, hỗ trợ cho 32 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn làm mới và sửa chữa nhà ở với số tiền là 63 triệu đồng. Các tổ chức thành viên của MTTQ tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh. Đồng thời, bộ máy tổ chức của hệ thống Mặt trận xã luôn được củng cố, kiện toàn, năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ xã ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kết quả đánh giá hàng năm, có 10/10 ban công tác MT khu dân cư đạt vững mạnh. UBMTTQ xã luôn được MTTQ huyện đánh giá là đơn vị vững mạnh được UBMTTQ tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen, các khu dân cư và cá nhân tiêu biểu cũng được UBMTTQ tỉnh, Huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Vân -TVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và đồng chí Phạm Trí Bút Bí thư Đảng bộ xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã Nga Yên trong nhiệm kỳ 2013-2018, các đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận nhân dân có việc chưa kịp thời; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế… Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội khóa IX đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đại biểu UBMTTQ xã Nga Yên lần thứ XXV nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu được BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi tham dự đại hội MTTQ huyện Nga Sơn được tổ chức trong thời gian tới.

Tin: Mai Thủy

DSC01507.JPG

Sáng ngày 11/11/2018 MTTQ xã Nga Thắng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ xã Nga Thắng nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại khuôn viên Trường mầm non xã Nga Thắng. Đây là đơn vị thứ 2 trong huyện Nga Sơn được MTTQ huyện chọn tổ chức đại hội để tiến tới đại hội MTTQ huyện dự kiến vào tháng 3/2019. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQ xã Nga Thắng luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Do đó, kinh tế phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường, đưa vai trò của MTTQ xã tiếp tục được khẳng định và không ngừng nâng cao trong đời sống chính trị-xã hội tại cơ sở góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Những năm qua, MTTQ xã Nga Thắng đã và đang là lực lượng nòng cốt trong công tác tập hợp quần chúng nhân dân với tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên của các tổ chức thành viên năm sau cao hơn năm trước như Hội Phụ nữ 91%, Hội Nông dân 94%, Hội cựu chiến binh 98%, Đoàn thanh niên 71%... tiếp tục phát triển thêm 01 tổ chức thành viên mới, nâng tổng số tổ chức thành viên lên 12 tổ chức với tổng 2190 hội viên. Các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ, đến nay toàn xã có trên 50 ha cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm với 96 trang trại, gia trại tổng hợp, đem lại bình quân trên 1 ha canh tác đạt 85 triệu đồng, TTCN và dịch vụ tiếp tục phát triển tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong từng gia đình, từng khu dân cư, vì vậy tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 11%/năm, bình quân thu nhập tăng từ 15,4 triệu đồng năm 2013 lên 32 triệu đồng năm 2018; Phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, MTTQ xã đã tổ chức vận động đăng ký cam kết đến 920 hộ sẵn sàng hiến đất được 1053m2 và nhân dân đóng góp 7,2 tỷ đồng, con em xa quê 1,2 tỷ đồng cùng với sự hỗ trợ của nhà nước để xây dựng các công trình phúc lợi 2,5 km đường bê tông nội đồng, 6 km giao thông nội thôn, xây dựng nhà văn hóa và chỉnh trang nhà ở, hàng rào, rãnh thoát nước trong khu dân cư, đem lại bộ mặt nông thôn mới khởi sắc góp phần đưa Nga Thắng về đích NTM trong năm 2018. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, phong trào gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo tiếp tục được phát huy, hàng năm có từ 77 – 80% gia đình đạt gia đình văn hóa. Cùng với đó, các phong trào xây dựng khu dân cư “3 không”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” cũng được MTTQ xã phát huy có hiệu quả, toàn xã có 8 tổ ANTT và 55 tổ ANXH. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ xã Nga Thắng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với những chủ trương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế xã hội.

Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đại biểu UBMTTQ xã Nga Thắng nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu được Ủy viên UBMTTQ xã gồm 31 đồng chí, Hội nghị hiếp thương đã bầu BCH khóa mới gồm ông Lưu Văn Ngữ- Chủ tịch UBMTTQ xã, bà Vũ Thị Mì- Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, bà Nguyễn thị Dân- UV Ban thường trực MTTQ xã và bầu đoàn đại biểu gồm 5 người tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Nga Sơn được tổ chức trong thời gian tới.

Tin&ảnh: Lê Dung

Nga Sơn tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 -2024

Đăng lúc: 20/11/2018 13:26:55 (GMT+7)

Theo kế hoạch của Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Nga Sơn, MTTQ cấp xã trong toàn huyện tổ chức Đại hội MTTQ xã từ đầu tháng 11/2018 đến trước Đại hội MTTQ huyện vào đầu năm 2019.

Trong 2 ngày 1, 2/11/2018, UBMTTQ xã Nga Yên tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ xã lần thứ XXV nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được UBMTTQ huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội MTTQ các xã thị trấn trên địa bàn huyện, tiến tới đại hội MTTQ huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Nga Yên luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Do đó, kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường và mở rộng. MTTQ xã Nga Yên tích cực nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục phát triển thêm 2 tổ chức thành viên mới, nâng tổng số lên 15 tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động,các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, nhờ tích cực thực hiện phong trào, đến nay tốc độ gia tăng giá trị sản xuất binh quân đạt 12%/năm, bình quân thu nhập giá trị đầu người đạt 38 triệu đồng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Phong trào “Chung sức xây dựng NTM” cũng được quan tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả. Trong 5 năm qua, MTTQ xã đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, đầu tư làm đường giao thông, chỉnh trang nhà ở, tường rào…Sau 5 năm xây dựng, diện mạo Nông thôn Nga Yên đã thay đổi mạnh mẽ, năm 2015, Nga Yên chính thức cán đích NTM. Bên cạnh đó, phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế bước đầu được triển khai; phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, phong trào gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo tiếp tục được phát huy, hàng năm có từ 85 – 90% trở lên ia đình đạt gia đình văn hóa. Cùng với đó, các phong trào như Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được MTTQ xã phát huy có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo được 150 triệu đồng, hỗ trợ cho 32 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn làm mới và sửa chữa nhà ở với số tiền là 63 triệu đồng. Các tổ chức thành viên của MTTQ tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh. Đồng thời, bộ máy tổ chức của hệ thống Mặt trận xã luôn được củng cố, kiện toàn, năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ xã ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kết quả đánh giá hàng năm, có 10/10 ban công tác MT khu dân cư đạt vững mạnh. UBMTTQ xã luôn được MTTQ huyện đánh giá là đơn vị vững mạnh được UBMTTQ tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen, các khu dân cư và cá nhân tiêu biểu cũng được UBMTTQ tỉnh, Huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Vân -TVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và đồng chí Phạm Trí Bút Bí thư Đảng bộ xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã Nga Yên trong nhiệm kỳ 2013-2018, các đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận nhân dân có việc chưa kịp thời; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế… Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội khóa IX đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đại biểu UBMTTQ xã Nga Yên lần thứ XXV nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu được BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi tham dự đại hội MTTQ huyện Nga Sơn được tổ chức trong thời gian tới.

Tin: Mai Thủy

DSC01507.JPG

Sáng ngày 11/11/2018 MTTQ xã Nga Thắng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ xã Nga Thắng nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại khuôn viên Trường mầm non xã Nga Thắng. Đây là đơn vị thứ 2 trong huyện Nga Sơn được MTTQ huyện chọn tổ chức đại hội để tiến tới đại hội MTTQ huyện dự kiến vào tháng 3/2019. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQ xã Nga Thắng luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Do đó, kinh tế phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường, đưa vai trò của MTTQ xã tiếp tục được khẳng định và không ngừng nâng cao trong đời sống chính trị-xã hội tại cơ sở góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Những năm qua, MTTQ xã Nga Thắng đã và đang là lực lượng nòng cốt trong công tác tập hợp quần chúng nhân dân với tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên của các tổ chức thành viên năm sau cao hơn năm trước như Hội Phụ nữ 91%, Hội Nông dân 94%, Hội cựu chiến binh 98%, Đoàn thanh niên 71%... tiếp tục phát triển thêm 01 tổ chức thành viên mới, nâng tổng số tổ chức thành viên lên 12 tổ chức với tổng 2190 hội viên. Các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ, đến nay toàn xã có trên 50 ha cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm với 96 trang trại, gia trại tổng hợp, đem lại bình quân trên 1 ha canh tác đạt 85 triệu đồng, TTCN và dịch vụ tiếp tục phát triển tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong từng gia đình, từng khu dân cư, vì vậy tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 11%/năm, bình quân thu nhập tăng từ 15,4 triệu đồng năm 2013 lên 32 triệu đồng năm 2018; Phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, MTTQ xã đã tổ chức vận động đăng ký cam kết đến 920 hộ sẵn sàng hiến đất được 1053m2 và nhân dân đóng góp 7,2 tỷ đồng, con em xa quê 1,2 tỷ đồng cùng với sự hỗ trợ của nhà nước để xây dựng các công trình phúc lợi 2,5 km đường bê tông nội đồng, 6 km giao thông nội thôn, xây dựng nhà văn hóa và chỉnh trang nhà ở, hàng rào, rãnh thoát nước trong khu dân cư, đem lại bộ mặt nông thôn mới khởi sắc góp phần đưa Nga Thắng về đích NTM trong năm 2018. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, phong trào gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo tiếp tục được phát huy, hàng năm có từ 77 – 80% gia đình đạt gia đình văn hóa. Cùng với đó, các phong trào xây dựng khu dân cư “3 không”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” cũng được MTTQ xã phát huy có hiệu quả, toàn xã có 8 tổ ANTT và 55 tổ ANXH. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ xã Nga Thắng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với những chủ trương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế xã hội.

Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đại biểu UBMTTQ xã Nga Thắng nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu được Ủy viên UBMTTQ xã gồm 31 đồng chí, Hội nghị hiếp thương đã bầu BCH khóa mới gồm ông Lưu Văn Ngữ- Chủ tịch UBMTTQ xã, bà Vũ Thị Mì- Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, bà Nguyễn thị Dân- UV Ban thường trực MTTQ xã và bầu đoàn đại biểu gồm 5 người tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Nga Sơn được tổ chức trong thời gian tới.

Tin&ảnh: Lê Dung

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm